МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Врятуй дерево - не будь осторонь!

12/18/2003 | Микола Рудь
League of Life Rights Defence and Balance Support in Nature, Children’s Biological magazine «Naturalist»
Ліга захисту права на життя та сприяння рівновазі в природі;дитячий природничий журнал “Натураліст”

03162, Київ-162, а/c189;
http://proeco.visti.net/naturalist/

Укр/рос

Звернення Ліги захисту права на життя та журналу "Натураліст" до громадян України та СНД

Звертаємось до всіх грормадян України та СНД, кому дорога природа рідного краю. Щорічно в передноворічні свята в Україні знищується більш ніж 5 мільйонів хвойних дерев. Ліга захисту права на життя та сприяння рівновазі в природі; та дитячий природничий журнал “Натураліст” намагаються запобігти варварському, бездумному знищенню хвойних дерев. Закликаємо не купувати зрубаних дерев, а тих хто має намір їх заготовлювати з метою продати, не робити цього.
Прикрашаючи свій дім в передріздвяні та предноворічні свята, обмежтесь маленьким віночком з штучної або натуральної хвої, штучною ялинкою, маленькою живою гілочкою або якщо є така можливість, візміть в оренду живе дерево чи придбайте його з тим, щоб навесні воно було висаджене і продовжило своє життя на радість людям.
Ніякі посилання на те, що в передноворічні свята здійснюються заплановані порубки, не можуть бути виправданням. Господарства, що планують реалізацію зрубаних хвойних дерев можуть в осінній період пересаджувати живі дерева в спеціальні місткості на подобу композицій бонсаї з метою їх реалізації населенню в останню декаду грудня. Це єдиний цивілізований шлях реалізації хвойних дерев.

Звертаємось до батьків: ваші діти можуть замість зрубаного дерева отримати передноворічний подарунок у вигляді віночка з хвої чи живого деревця. Своїм прикладом Ви врятуєте від знищення велику кількість дерев.
У великих містах України значна кількість зрубаних дерев не продається через низьку купівельну спроможність населення і перетворюється на звичайне сміття. За приблизними підрахунками щороку знищуються мільйони дерев різного розміру та виду, котрі сумарно складали б величезні лісові масиви.

Кожен свідомий громадянин може знайти можливість для публічної заяви про те, що він ніколи не купить зрубаного дерева і не буде причетним до його продажу або купівлі. Протягом осіннього періоду лісові господарства можуть підготувати до реалізації живі дерева, забезпечивши їх належною документацією і гарантією життєздатності. Ними можна протягом багатьох років прикрашати балкони і наряжати на новорічні свята. Весною ними можна озеленяти двори, вулиці, площі наших міст. Так ми досягнемо того, що кожна дитина посадить в своєму житті дерево.
Організаціям, котрі реалізують живі дерева, повинен надаватись всілякий приорітет. Громадські природоохоронні організації, клопочіть перед місцевою владою про надання в передноворічний період місць для реалізації живих дерев.
При масовій підтримці населення нашої акції на захист дерев, всі міста України через кілька років будуть озеленені найбільш цінними хвойними породами дерев.
Звертаємось до всіх громадян і громадських організацій:
надсилайте відповідні звернення, сприяйте укладанню попередніх угод, стимулюйте торгівлю лише живими деревами! Цим ви врятуєте мільйони хвойних дерев.
Біологічні факультети і школи розмножуйте, вирощуйте та добивайтесь реалізації на пільгових умовах живих дерев у великих містах. Поспішайте робити добро! Час не чекає. Кожна людина здатна зберегти щорічно мінімум одне дерево.
Просимо всіх, хто має можливість цивілізованими методами поширити наше звернення, зробити це.
http://proeco.visti.net/naturalist/

Обращение Лиги защиты права на жизнь
к гражданам Украины и СНГ


Обращаемся ко всем гражданам Украины и СНГ, всем кто заинтересован в сохранении природы родного края. По нашим данным каждый год в Украине в предновогодний период уничтожается более чем 5 миллионов хвойных деревьев.
Лига защиты права на жизнь и содействия равновесию в природе и украинский детский журнал "Натуралист" призывают предотвратить бессмысленное, бездумное, варварское уничтожение хвойных деревьев. Призываем не покупать срубленных деревьев, а тех, кто намерен их заготавливать с целью продажи не делать этого!
Украшая свой дом перед праздниками, ограничтесь маленьким веночком из искусственной или натуральной хвои, искусственной елочкой, маленькой живой веточкой, а если есть такая возможность - возьмите в аренду живое дерево или купите его, с тем, чтобы весной высадить его возле своего дома на радость людям.
Все люди, любящие природу, включайтесь в работу и внесите свой вклад в дело сохранения хвойных лесонасаждений.
Лесные хозяйства, планирующие реализацию срубленных деревьев, должны отказаться от ущербной практики уничтожения лесонасаждений под видом осуществления т.н. «санитарных порубок». Осенью можно подготовить к реализации живые деревья в декоративных емкостях на подобие бонсаи с целью реализации населению по доступным ценам в последнюю декаду декабря, обеспечив их надлежащей документацией и гарантируя жизнеспособность.
Это цивилизованый путь решения проблемы.
Обращаемся к родителям: подарите Вашим детям перед новым годом веночек из хвои или живое деревцо. Своим примером Вы спрасете от хищнического уничтожения много молодых елей и сосен.
Обращаемся к детям и юношеству: отговорите своих родителей от покупки срубленного дерева.
Живыми деревьями на протяжении многих лет можно украшать балконы и наряжать их перед новогодними праздниками. Весной ими можно озеленить дворы, улицы и площади наших городов. Так ми достигнем того, что каждый ребенок посадит в своей жизни дерево.
Необходима связь с защитниками природы на местах и выверенная информация о руководителях лесхозов, которые часто дают распоряжения своим работникам брать задержаную зарплату срубленными деревьями, а безработных граждан, лишенных средств к существованию склоняют их продавать. В больших городах Украины значительное количество деревьев остается не продаными из-за низкой покупательной способности граждан. В результате, проданные и непроданные деревья превращаются в обычный мусор.
По приблизительным расчетам в Украине ежегодно уничтожаются миллионы деревьев различного размера, вида и возраста. В общей сложности это составило бы огромные площади лесных массивов хвойных лесов.
Пусть каждый из нас найдет возможность публично высказать окружающим свое твердое убеждение в том, что он никогда не купит срубленное дерево и никоим образом не будет способствовать его продаже или покупке.
Общественные и природоохранные организации, рядовые граждане, ходатайствуйте перед городскими властями о предоставлении мест для реализации в предрождественский и предновогодний период живых деревьев, небольших венков или букетов из веток елей!
Пропагандируйте бережное отношение к хвойным деревьям, ведите воспитательную работу среди своих сограждан, содействуйте спасению хвойных деревьев от бездумного уничтожения. Спешите делать добро! Время не ждет.
Каждому человеку под силу спасти ежегодно минимум одно дерево.
Просим всех, кто имеет возможность цивилизоваными методами распространить наше обращение, содействовать этому.

http://proeco.visti.net/naturalist/

Відповіді

 • 2003.12.18 | Тгоцкий

  Re: Врятуй дерево - не будь осторонь!

  1. Елки, продающиеся на елочных базарах, как правило, выращены в специализированных лесных хозяйствах. После срубки на этом месте сажается новая елка. Так что никакого ущерба природе при этом не происходит.
  2. Искусственная елка делается из полимеров. Никакая искусственная елка не будет служить вечно, и в конечном итоге очутится на свалке. Период разложения пластмасс составляет 500-1000 лет.
  3. Основная масса елок - импортного производства (Китай, Польша, Финляндия и др.). Для их закупки требуется потратить валюту, которая зарабатывается экспортом. Основной экспортный товар - это чугун и химия, производство которых отнюдь не облагораживает окружающую среду.

  Идею же о посадке возле дома живей елки - целиком одобряю.
 • 2003.12.18 | Боровик

  Re: Врятуй дерево - не будь осторонь!

  Таке враження, що Вам просто подобається процес роботи, а не результат. Ви подібне звернення вивішували Н років тому. Щось змінилось?
  А ще мене дивує ваше звернення до громадян СНД. В екологічних питаннях кордонів по відношенню постсовок-непостсовок не існує!!!!!
  Бідна Україна мала нещастя вляпатись в це гівно з назвою СНД, так ви вже до нього і ті нещасні ялинки ліпите.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2003.12.18 | Микола Рудь

   Re: Врятуй дерево - не будь осторонь доброї справи!

   1. Яка шкода нам - громадянам України від того, що жителі умовного простору під назвою СНД висадять біля свого дому ялинку і збережуть дерево? Як Ви пропонуєте лаконічно назвати цей простір? Якщо Ваша пропозиція буде вдалою, я із задоволенням зміню текст.

   2. Я всіма доступними мені способами поширюю, розповсюджую ці звернення вже 25 років.
   Я й надалі буду намагатися зберігати дерева протягом всього свого життя, скільки мені Бог відміряв, поки буду здатний хоч щось робити на користь природі.

   3. Живе дерево завжди краще за маленьке й мертве.

   4. Ніщо не замінить нам ліси. Їх знищують з люттю і тупістю, не розуміючи, що це важливі органи нашої планети.
   Знищуючи ліси - ми знищуємо себе.
   Доречі, старі, дуплисті дерева (так звані гнилі, некондиційні, браковані з лісогосподарської точки зору), також потрібні природі - це унікальні біотопи, де живуть важливі для природного балансу організми. Вся проблема полягає в тому, що вони не можуть жити більш ніде.
   Розорюваність земель в Україні сягає цифри більшої за 90%.
   Це смертельна межа.
   Смертність найбільша саме в тих країнах, де нема місця дикій природі.
   Вбиваючи живе, ми виносимо вирок собі самим.
   Це вищий закон всього сунього.

   Чи Ви чули, щоб хтось із вбивць, що проливали безневинну
   людську кров, мали б славне продовження у своїх нащадках?
   Людина бездумно вбиваючи живе - готує самій собі відповідне майбуття.

   Шановні панове!
   Рятуйте природу - цим збережете СЕБЕ. Не думайте про когось, нібито так роблять одиниці і це, мовляв, не матиме результату.
   Добро завжди має задовільний результат. Нехай і мінімальний!

   То ж - менше агресії і більше добра.

   "Якщо навколо лише зло - не впадай у відчай.
   Спробуй зробити добро зі зла..." - Не знаю, хто це сказав, але думка настільки достойна поваги і пошани, що може бути взята як гасло.
   Вона як нікому нам в Україні до часу.

   З повагою, Микола Рудь


   Боровик пише:
   > Таке враження, що Вам просто подобається процес роботи, а не результат. Ви подібне звернення вивішували Н років тому. Щось змінилось?
   > А ще мене дивує ваше звернення до громадян СНД. В екологічних питаннях кордонів по відношенню постсовок-непостсовок не існує!!!!!
   > Бідна Україна мала нещастя вляпатись в це гівно з назвою СНД, так ви вже до нього і ті нещасні ялинки ліпите.
 • 2003.12.20 | Лісник

  Re: Врятуй дерево - не будь осторонь!

  Дійсно правильна постановка питання.

  Встановлення у печері дерева, хоровод наколо нього
  - це призиви до весни і до літа.
  Типово поганський обряд дикунів.

  Якщо вже так хочеться запаху хвої на Новий Рік
  - достатньо соснової гілочки.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2003.12.25 | Микола Рудь

   Заява Блаженнішого Кардинала Любомира Гузара!

   Глава УГКЦ Кардинал Любомир Гузар
   призвав не прикрашати житла живими
   ялинками *

   Його святість кардинал Л. Гузар закликав
   своїх вірних не прикрашати оселі живими
   ялинками, повідомила прес-служба
   Української Греко-Католицької Церкви.
   "Декілька десятиліть тому в нашій країні
   було запроваджено звичай ставити в домівках
   різдвяну ялинку.
   Цей звичай, звісно, гарний,
   але як показує практика, шкідливий для
   людського суспільства, бо призводить до
   знищення природніх багатств нашої країни.
   Оскільки ялинка не є суттєвим елементом
   святкування Великого Свята Христового
   Різдва, приєднуюся до прохання людей,
   відповідальних за охорону і захист лісу,
   замінити живі дерева штучними або взагалі
   відмовитися від такої прикраси оселі"”,
   - говориться у зверненні.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2003.12.25 | Микола Рудь

    Заява "Ліги" та українського журналу "Натураліст"

    Заява "Ліги" та редакції журналу "Натураліст"

    Активісти українського природоохоронного руху з
    студентських часів, які годом заснували український
    журнал "Натураліст" та згуртувались у громадську
    організацію "Ліга захисту права на життя та сприяння
    рівновазі в природі" одними з перших ще за часів
    безбожної влади розпочали в Україні інформаційну
    кампанію за збереження хвойних дерев.

    Ми були щиро раді тому, що наша інформаційна
    діяльність та екологічна ініціатива знайшли
    послідовників серед регіональних екологічними рухів:
    група "ЕКО-Довкілля" з м. Жидачів (Львівська обл.) та
    з м. Гола Пристань (Херсонська обл.), підтримали
    нашу ініціативу і започаткували вирощування живих
    дерев на заміну зрубаних ялинок та сосен, які навесні
    можна висаджувати і прикрашати ними наші міста та
    села.

    У цьому 20003 році як і завжди ми розповсюдили для ЗМІ
    нашу традиційну відозву про неприпустимість
    нищення ялинок у передноворічні та передріздвяні
    свята.

    Ми не могли й сподіватись, що така висока духовна
    особа як Його святість Кардинал Любомир Гузар
    приєднається до нашої спільноти у своєму зверненні
    до своїх вірних і у такий спосіб опосередковано дасть
    оцінку нашій багаторічній роботі в цьому напрямку.
    Ми віримо в те, що високий авторитет Кардинала
    Л. Гузара та духовна підтримка церквою тих громадян,
    які поділяють наші погляди, або є нашими
    прихильниками, сприятиме духовному та релігійному
    піднесенню нагого суспільства.

    Звернення глави однієї з українських церков
    Блаженнішого Любомира для нас - українських
    екологів, які протягом тривалого часу намагалися
    у міру своїх скромних сил робити все можливе для
    збереження Землі такою як її створив Господь - це
    найкращий подарунку перед Різдвом Христовим!
    Ми щиро вдячні Його святості за підтримку ідеї
    охорони природи та щорічного збереження
    багатьох мільйонів хвойних дерев.

    Микола Рудь

    Президент "Ліги",
    головний редактор журналу "Натураліст"
    від імені всіх членів громадської організації,
    добровільних помічників, читачів, багаторічних
    передплатників журналу "Натураліст" та
    симпатиків природоохоронного руху України.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua