МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

А де можна прочитати тексти всіх трьох законопректів

12/26/2003 | Михайло Свистович
про зміну Конституції?

Дайте лінки, будь ласка, хто знає.

Відповіді

 • 2003.12.26 | Людмила Коваль

  Re: А де можна прочитати тексти всіх трьох законопректів

  Михайло Свистович пише:
  > про зміну Конституції?
  >
  > Дайте лінки, будь ласка, хто знає.

  Тю,прокинулися.
  Вже третій день сайт ВР на реквізити трьох законопроектів відповідає, що таке "чудо" не знайдено.
  Маєте номери проектів:

  № 3207-1 (Мороза)
  № 4105 - Медведчук-симоненко
  №4180 - Гавриша.

  і спробуйте увійти до ВР: http://rada.gov.ua/

  Ось тут: http://rada.gov.ua/zakon/WR/WR231203.htm ніби є можливість відкрити проекти, але нічого не відкриваєтся.


  На всяк випадок скидаю сюди проект М-С і порівняльну таблицю.Правда не маю поняття, чи таблиця перенесеться. Що вийде те й вийде.
  ==============================================================

  Проект № 4105 (Медведчука-Симоненка)  Вноситься народними депутатами України
  Гавришем С.Б., Богатирьовою Р.В., Ващук К.Т., Гапочкою М.М.,
  Губським Б.В., Кравчуком Л.В., Пєхотою В.Ю., Симоненком П.М., Толстоуховим А.В., Шаровим І.Ф., Задорожнім О.В. та іншими,
  всього 233 підписи.


  ЗАКОН УКРАЇНИ

  Про внесення змін до Конституції України
  ________________________________________


  Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

  Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст.141) такі зміни і доповнення:

  1) статті 76, 78, 81 – 83, 85, 87 – 90 та 93 викласти відповідно в такій редакції:

  "Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України – чотириста п’ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
  До Верховної Ради України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.
  Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.
  Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України.
  Строк повноважень Верховної Ради України становить п’ять років";

  "Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі.
  Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади (крім посад міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади), займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного або наглядового органу підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.
  Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом.
  У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятиденний строк припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України";

  "Стаття 81. Повноваження народних депутатів України, в тому числі обраних замість тих, які вибули достроково, або обраних на позачергових виборах, припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.
  Повноваження народного депутата України припиняються достроково в разі:
  1) складення повноважень за його особистою заявою;
  2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
  3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
  4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України;
  5) якщо ним не усунуто протягом двадцяти днів обставин, які порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;
  6) відсутності його без поважних причин на ста пленарних засіданнях Верховної Ради України протягом календарного року;
  7) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій), або виходу (виключення) народного депутата України із складу такої фракції;
  8) смерті.
  Повноваження народного депутата України припиняються достроково також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верховної Ради України - в день відкриття першого засідання Верховної Ради України за участю новообраних на позачергових виборах народних депутатів України.
  Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у випадках, передбачених пунктами 1, 4, 6 частини другої цієї статті, приймається Верховною Радою України, у випадку, передбаченому пунктом 5 частини другої цієї статті, - в судовому порядку.
  У разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо народного депутата України, визнання народного депутата України недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються з дати набрання чинності рішенням суду, в разі смерті народного депутата України – з дати смерті, встановленої свідоцтвом про смерть.
  У разі невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій), або виходу (виключення) народного депутата України із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дати прийняття такого рішення.

  Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно.
  Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу.
  Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів. Перше
  засідання новообраної Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України.

  Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.
  Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
  У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання.
  Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
  У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження та поєднання політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій і депутатських груп, до якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, яка відповідно до Конституції України вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем'єр-міністра України, формує склад Кабінету Міністрів України та є відповідальною за його діяльність.
  Коаліція депутатських фракцій і депутатських груп у Верховній Раді України утворюється протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій і депутатських груп.
  Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції встановлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України";


  "Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
  1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом ХІІІ цієї Конституції;
  2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї Конституції;
  3) прийняття законів;
  4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;
  5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;
  6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;
  7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією;
  8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
  9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;
  10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;
  11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
  12) призначення за поданням Президента України Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України та Голови служби безпеки України, призначення за поданням Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, припинення повноважень зазначених осіб на цих посадах, вирішення питання про відставку Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України;
  13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції;
  14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;
  15) прийняття Регламенту Верховної Ради України;
  16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати України;
  17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;
  18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України;
  19) призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку України;
  20) призначення половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
  21) призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;
  22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України;
  23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України;
  24) встановлення державних символів України;
  25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади;
  26) призначення половини складу Конституційного Суду України;
  27) обрання суддів строком на десять років;
  28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України; призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
  29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;
  30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;
  31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;
  32) надання законом згоди на обов’язковість для України міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано законом;
  33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією;
  34) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї, визначення законом правових засад майна, що належить Автономній Республіці Крим;
  35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату;
  36) затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об’єктів права приватної власності.
  Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання";

  "Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради.
  Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України або протягом останньої сесії Верховної Ради України.

  Стаття 88. Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника та заступників Голови Верховної Ради України та відкликає їх із цих посад. Кількість заступників Голови Верховної Ради України визначається Верховною Радою України.
  Голова Верховної Ради України:
  1) веде пленарні засідання Верховної Ради України;
  2) організовує підготовку питань до розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;
  3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України;
  4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав;
  5) організовує роботу апарату Верховної Ради України.
  Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.

  Стаття 89. Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України створює з числа народних депутатів України комітети Верховної Ради України та обирає голів, перших заступників, заступників та секретарів цих комітетів.

  Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
  Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:
  1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій і депутатських груп відповідно до статті 83 цієї Конституції;
  2) протягом трьох місяців Верховною Радою України відповідно до статті 103 Конституції України не обрано Президента України;
  3) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;
  4) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
  Таке рішення приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України та його заступниками та головами депутатських фракцій і депутатських груп.
  Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України та Президента України за винятком випадку, передбаченого пунктом 2 частини другої цієї статті";

  "Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.
  Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово";

  2) частину четверту статті 94 доповнити реченням такого змісту:
  "У разі якщо Президент України не підписав такий закон він підписується та офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України";
  3) статтю 98 викласти в такій редакції:
  "Стаття 98. Контроль за надходженням та використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата України";

  4) у статті 103:
  а) частини першу замінити трьома новими частинами такого змісту:
  "Стаття 103. Президент України обирається Верховною Радою України.
  Президент України вважається обраним, якщо за його обрання шляхом таємного голосування проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України.
  Президент України обирається на строк п'ять років".
  б) частину п’яту виключити;
  У зв'язку з цим частини другу-четверту та шосту вважати відповідно частинами четвертою-сьомою.

  5) у статті 106:
  а) у частині першій:
  пункти 8-12 викласти відповідно в такій редакції:
  "8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених Конституцією України;
  9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій і депутатських груп, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, після відповідних консультацій з їх керівниками подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;
  10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;
  11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора України;
  12) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Голови служби безпеки України";
  пункт 14 виключити;
  пункти 15 і 16 викласти відповідно в такій редакції:
  "15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності Конституції і законам України, актам Президента України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;
  16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим";
  пункт 19 після слів "рішення про використання Збройних Сил України" доповнити словами "та інших військових формувань";
  пункти 22, 29 і 30 викласти відповідно в такій редакції:
  "22) призначає половину складу Конституційного Суду України";
  "29) підписує закони;
  30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України";
  б) частину четверту викласти у такій редакції:
  "Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 8, 18, 21, 23 цієї статті, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання";
  6) статтю 112 викласти в такій редакції:
  "Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6-8, 10-14, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України";

  7) статті 113 – 115 викласти в такій редакції:

  "Стаття 113. Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади.
  Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України
  Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України.

  Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри.
  Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України.
  Кандидатуру для призначення Прем'єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій і депутатських груп, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, після відповідних консультацій з їх керівниками.
  Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.
  Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.

  Стаття 115. Прем'єр-міністр України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.
  Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку.
  Відставка Прем'єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках Прем'єр-міністр України зобов'язаний подати Верховній Раді України заяву про відставку Кабінету Міністрів України.
  Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів";

  8) у статті 116:
  а) у пункті 6 слова "подає Верховній Раді України звіт про його виконання" замінити словами "подає до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до закону про Державний бюджет України, а також звіт про виконання Державного бюджету України";
  б) доповнити статтю після пункту 9 новими пунктами такого змісту:
  "10) утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;
  11) призначає відповідно до Конституції України за поданням Прем’єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, голів місцевих державних адміністрацій, припиняє повноваження цих осіб на посадах;
  12) призначає половину складу Ради Національного банку України".
  У зв’язку з цим пункт 10 вважати пунктом 13;

  9) у статті 118:
  а) частину четверту викласти в такій редакції:
  "Голови місцевих державних адміністрації призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України";
  б) частини дев’яту і десяту викласти відповідно в такій редакції:
  "Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Кабінет Міністрів України приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь.
  Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Кабінет Міністрів України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації";

  10) статтю 120 викласти в такій редакції:
  "Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а також викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.
  Міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади можуть суміщати свою службову діяльність із представницьким мандатом народного депутата України.
  Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України";

  11) доповнити статтю 121 новим пунктом такого змісту:
  "5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами";

  12) частину першу статті 122 викласти в такій редакції:
  "Прокуратуру очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади";

  13) у статті 126:
  а) частину четверту викласти в такій редакції:
  "Судді обираються на посади строком на десять років, крім суддів Конституційного Суду України та суддів, які призначаються на посаду судді вперше";
  б) пункт 2 частини п’ятої викласти у такій редакції:
  “досягнення суддею шести десяти п’яти років, а для суддів Конституційного Суду України та Верховного Суду України – семидесяти років;

  14) друге речення частини першої статті 128 викласти в такій редакції: "Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Верховною Радою України строком на десять років у порядку, встановленому законом";

  15) частину першу статті 141 викласти в такій редакції:
  "До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки";

  16) частину другу статті 148 викласти в такій редакції:
  "Президент України, Верховна Рада України призначають по дев’ять суддів Конституційного Суду України";

  17) доповнити Конституцію України розділом ХVІ "Прикінцеві положення, які стосуються змін до Конституції України" такого змісту:
  "РОЗДІЛ ХVІ.
  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ
  ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

  1. Зміни до Конституції України, що вносяться Законом України від ________________ "Про внесення змін до Конституції України", набирають чинності через чотири місяці після його прийняття Верховною Радою України, за винятком випадків, передбачених цим розділом.
  2. Конституційний склад Верховної Ради України у кількості 450 народних депутатів України обирається у 2006 році на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування на засадах пропорційної системи з обранням народних депутатів України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків політичних партій відповідно до закону.
  3. Строк повноважень Верховної Ради України, обраної у 2002 році, чотири роки.
  Частина п’ята нової редакції статті 76 Конституції України набирає чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році.
  4. Президент України відповідно до змін до Конституції України, внесених цим Законом, обирається Верховною Радою України в місячний строк після набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році.
  5. Чергові вибори Президента України проводяться згідно з Конституцією України в останню неділю жовтня 2004 року.
  Президент України набуває повноважень відповідно до цього Закону після вступу на пост за результатами виборів Президента України у 2004 році.
  6. Повноваження Президента України, обраного у 2004 році, припиняються з моменту вступу на пост новообраного Верховною Радою України Президента України у 2006 році.
  7. Судді Конституційного Суду України, призначені з’їздом суддів України, продовжують виконувати свої повноваження до закінчення визначеного цією Конституцією строку. Після закінчення строку повноважень цих суддів Президент України та Верховна Рада України призначають по три нових судді Конституційного Суду України.
  У разі дострокового припинення повноважень суддями Конституційного Суду України, призначеними з’їздом суддів України, нові судді Конституційного Суду України призначаються почергово Президентом України та Верховною Радою України.
  8. Зміни щодо обрання суддів строком на десять років застосовуються до суддів, які обираються, починаючи з дня набрання чинності Законом України від ______________ "Про внесення змін до Конституції України".
  9. Органи прокуратури України виконують повноваження, передбачені пунктом 5 статті 121 цього Закону, протягом п'яти років з дня набрання ним чинності."

  ===============================================================

  ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
  до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України" № 4105 (Медведчук-Симоненко).
  http://oracle2.rada.gov.ua/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf3511=15751


  Текст Конституції України Текст Конституції України з пропонованими змінами
  Р о з д і л IV
  ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ Р о з д і л ІV
  ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
  Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки. Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України – чотириста п’ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
  Народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років. До Верховної Ради України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.
  Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

  Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України. Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України.


  Строк повноважень Верховної Ради України становить п’ять років.

  Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі. Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі.
  Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата чи бути на державній службі.

  Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади (крім посад міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади), займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного або наглядового органу підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.
  Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом. Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом.  У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятиденний строк припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України.
  Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України. Стаття 81. Повноваження народних депутатів України, в тому числі обраних замість тих, які вибули достроково, або обраних на позачергових виборах, припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.
  Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:
  1) складення повноважень за його особистою заявою;
  2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
  3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
  4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України; Повноваження народного депутата України припиняються достроково в разі:
  1) складення повноважень за його особистою заявою;
  2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
  3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
  4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України;
  5) якщо ним не усунуто протягом двадцяти днів обставин, які порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;
  6) відсутності його без поважних причин на ста пленарних засіданнях Верховної Ради України протягом календарного року;
  7) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій), або виходу (виключення) народного депутата України із складу такої фракції;

  5) смерті. 8) смерті.
  Повноваження народного депутата України припиняються достроково також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верховної Ради України - в день відкриття першого засідання Верховної Ради України за участю новообраних на позачергових виборах народних депутатів України.
  Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
  Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у випадках, передбачених пунктами 1, 4, 6 частини другої цієї статті, приймається Верховною Радою України, у випадку, передбаченому пунктом 5 частини другої цієї статті, - в судовому порядку.
  У разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо народного депутата України, визнання народного депутата України недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються з дати набрання чинності рішенням суду, в разі смерті народного депутата України – з дати смерті, встановленої свідоцтвом про смерть.
  У разі невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій), або виходу (виключення) народного депутата України із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дати прийняття такого рішення.
  У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності повноваження народного депутата України припиняються достроково на підставі закону за рішенням суду.
  Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно.
  Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу.
  Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів. Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно.
  Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу.
  Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів.
  Перше засідання Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України. Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України.
  Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та законом про регламент Верховної Ради України.
  Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року. Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.
  Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України або на вимогу Президента України. Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
  У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні Верховна Рада України збирається у дводенний строк без скликання.
  У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання.
  У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.
  Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
  У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження та поєднання політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій і депутатських груп, до якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, яка відповідно до Конституції України вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем'єр-міністра України, формує склад Кабінету Міністрів України та є відповідальною за його діяльність.
  Коаліція депутатських фракцій і депутатських груп у Верховній Раді України утворюється протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій і депутатських груп.


  Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції встановлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
  Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
  1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції;
  2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї Конституції;
  3) прийняття законів;
  4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього; контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;
  5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;
  6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;
  7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією;
  8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
  9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

  10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;
  11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України; Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
  1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом ХІІІ цієї Конституції;
  2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї Конституції;
  3) прийняття законів;
  4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;
  5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;
  6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;
  7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією;
  8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
  9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

  10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;
  11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

  12) надання згоди на призначення Президентом України Прем'єр-міністра України;
  12) призначення за поданням Президента України Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України та Голови служби безпеки України, призначення за поданням Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, припинення повноважень зазначених осіб на цих посадах, вирішення питання про відставку Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України;
  13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції;
  14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням; 13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції;
  14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;
  15) призначення чи обрання на посади, звільнення з посад, надання згоди на призначення і звільнення з посад осіб у випадках, передбачених цією Конституцією; 15) прийняття Регламенту Верховної Ради України;

  16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати;
  17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;
  18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України;
  19) призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку України;
  20) призначення половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати України;
  17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;
  18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України;
  19) призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку України;
  20) призначення половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

  21) призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;
  22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України;
  23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України; 21) призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;
  22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України;
  23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України;

  24) надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад Президентом України Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України;
  24) встановлення державних символів України;

  25) надання згоди на призначення Президентом України на посаду Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади;
  25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади;
  26) призначення третини складу Конституційного Суду України; 26) призначення половини складу Конституційного Суду України;

  27) обрання суддів безстроково; 27) обрання суддів строком на десять років;

  28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України; призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
  29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;
  30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;
  31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;
  28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України; призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
  29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;
  30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;
  31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;
  32) надання у встановлений законом строк згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України;
  32) надання законом згоди на обов’язковість для України міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано законом;
  33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією;
  33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією;
  34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України;
  34) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї, визначення законом правових засад майна, що належить Автономній Республіці Крим;

  35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату;  36) затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації; визначення правових засад вилучення об'єктів права приватної власності.
  Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання.
  35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату;  36) затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об’єктів права приватної власності.
  Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання.

  Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів України від її конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінетові Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
  Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінетові Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

  Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України або протягом останньої сесії Верховної Ради України.

  Стаття 88. Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх.
  Стаття 88. Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника та заступників Голови Верховної Ради України та відкликає їх із цих посад. Кількість заступників Голови Верховної Ради України визначається Верховною Радою України.


  Голова Верховної Ради України:
  1) веде засідання Верховної Ради України;
  2) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верховної Ради України;
  3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України;
  4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав;
  5) організовує роботу апарату Верховної Ради України.
  Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому законом про регламент Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України:
  1) веде пленарні засідання Верховної Ради України;
  2) організовує підготовку питань до розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;
  3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України;
  4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав;
  5) організовує роботу апарату Верховної Ради України.
  Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому регламентом Верховної Ради України.

  Стаття 89. Верховна Рада України затверджує перелік комітетів Верховної Ради України, обирає голів цих комітетів.
  Стаття 89. Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України створює з числа народних депутатів України комітети Верховної Ради України та обирає голів, перших заступників, заступників та секретарів цих комітетів.

  Комітети Верховної Ради України здійснюють законопроектну роботу, готують і попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України.

  Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

  Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.


  Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
  . Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:
  1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій і депутатських груп, відповідно до статті 83 цієї Конституції;
  2) протягом трьох місяців Верховною Радою України відповідно до статті 103 Конституції України не обрано Президента України;
  3) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;
  4) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
  Таке рішення приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України та його заступниками та головами депутатських фракцій і депутатських груп.
  Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання.
  Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені в останні шість місяців строку повноважень Президента України Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України та Президента України за винятком випадку, передбаченого пунктом 2 частини другої цієї статті.


  Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України і Національному банку України.
  Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово. Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.
  Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово.

  Стаття 94. Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України.
  Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.
  У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений. Стаття 94. Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України.
  Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.
  У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

  Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов'язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів.
  Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов'язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі якщо Президент України не підписав такий закон він підписується та офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України.
  Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування. Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.
  Стаття 98. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата. Стаття 98. Контроль за надходженням та використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата України.
  Розділ V
  ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ Розділ V
  ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
  Cтаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
  Стаття 103. Президент України обирається Верховною Радою України.
  Президент України вважається обраним, якщо за його обрання шляхом таємного голосування проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України.
  Президент України обирається на строк п'ять років.
  Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.
  Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.
  Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.
  Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень.
  Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.
  Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.
  Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.
  Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.
  Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.
  Стаття 106. Президент України:
  1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
  2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
  3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
  4) приймає рішення про визнання іноземних держав;
  5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;
  6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
  7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією;
  Стаття 106. Президент України:
  1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
  2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
  3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
  4) приймає рішення про визнання іноземних держав;
  5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;
  6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
  7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією;
  8) припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися;
  8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених Конституцією України,

  9) призначає за згодою Верховної Ради України Прем'єр-міністра України; припиняє повноваження Прем'єр-міністра України та приймає рішення про його відставку; 9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій і депутатських груп, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, після відповідних консультацій з їх керівниками подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;
  10) призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах;
  10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;

  11) призначає за згодою Верховної Ради України на посаду Генерального прокурора України та звільняє його з посади; 11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора України;
  12) призначає половину складу Ради Національного банку України; 12) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Голови Служби безпеки України;
  13) призначає половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 13) призначає половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
  14) призначає на посади та звільняє з посад за згодою Верховної Ради України Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України;

  15) утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;
  16) скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим; 15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності Конституції і законам України, актам Президента України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;
  16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

  17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
  18) очолює Раду національної безпеки і оборони України; 17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
  18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;


  19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних Сил України у разі збройної агресії проти України;

  19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;
  20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2003.12.26 | Людмила Коваль

   Re: А це законопроект Мороза. (№ 3207-1)


   Закон України "Про внесення змін до Конституції України"


   Верховна Рада України постановляє:

   Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) такі зміни:

   1. Частину третю статті 29 викласти в такій редакції:

   "У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати утримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сорока восьми годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сорока восьми годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про утримання під вартою".

   2. Статтю 59 доповнити частиною третьою такого змісту:

   "Порядок та способи надання правової допомоги визначаються законом".

   3. Статтю 78 викласти в такій редакції:

   "Стаття 78. Народний депутат України здійснює свої повноваження на постійній основі.

   Народний депутат України не може мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші посади (у тому числі на безоплатній основі) в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, утворених цими органами закладах, підприємствах, установах та організаціях, займатися підприємницькою діяльністю або іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової, творчої), входити до складу керівного або наглядового органу підприємства, товариства або організації, що має на меті одержання прибутку. Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом.

   У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятиденний строк припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України.

   Повноваження народного депутата України визначаються Конституцією та законами України".

   4. У статті 81:

   1) у частині другій:

   пункт 1 викласти в такій редакції:

   "1) складення повноважень за його особистою заявою або у разі невиконання вимог частини третьої статті 78";

   після пункту "4" доповнити новим пунктом такого змісту:

   "5) нездійснення ним без поважних причин депутатських повноважень протягом чотирьох місяців".

   У зв’язку з цим пункт "5" вважати пунктом "6".

   2) частину третю викласти в такій редакції:

   "Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у випадках, передбачених пунктами 1, 3, 4, 5 частини другої цієї статті, приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України";

   3) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

   "У разі виходу або невходження народного депутата України, обраного за виборчим списком політичної партії (виборчого блоку партій), зі складу парламентської фракції даної партії (виборчого блоку партій) його повноваження припиняються достроково за рішенням суду".

   У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;

   4) доповнити частиною шостою такого змісту:

   "У разі смерті народного депутата України його повноваження припиняються з дня видачі свідоцтва про смерть".

   5. Частину п’яту статті 82 викласти в такій редакції:

   "Організація і порядок діяльності Верховної Ради України встановлюються Конституцією України та регламентом Верховної Ради України".

   6. У статті 85:

   1) у частині першій:

   пункти 3, 12, 18 - 21, 24, 25, 27 і 29 частини першої викласти в такій редакції:

   "3) прийняття законів України та їх тлумачення";

   "12) призначення за поданням Президента України Прем`єр-міністра України, звільнення з посади та прийняття відставки Прем’єр-міністра України; затвердження за поданням Прем`єр-міністра України персонального складу Кабінету Міністрів України; затвердження на посадах або звільнення з посад окремих членів Кабінету Міністрів України за поданням Прем`єр-міністра України";

   "18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України;

   19) призначення та звільнення членів Ради Національного банку України;

   20) призначення та звільнення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

   21) призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії України за поданням Президента України";

   "24) надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад Президентом України Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державної прикордонної служби України, Голови Служби безпеки України, Голови Державного комітету телебачення й радіомовлення України; надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад Кабінетом Міністрів України Голови Державної митної служби України, Голови Державної податкової адміністрації України, Голови Фонду державного майна України;

   25) призначення на посаду та звільнення з посади Генерального прокурора України за поданням Президента України";

   "27) обрання суддів";

   "29) утворення і ліквідація адміністративно-територіальних одиниць, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів у порядку, визначеному законом";

   доповнити новим пунктом "37" такого змісту:

   "37) висловлення недовіри особам, які призначаються на посади за згодою Верховної Ради України, що має наслідком їхню відставку із займаних посад";

   2) частину другу викласти в такій редакції:

   "Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції та законів України віднесені до її відання".

   7. Частину третю статті 88 викласти в такій редакції:

   "Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому Реґламентом Верховної Ради України".

   8. Частину другу статті 89 викласти в такій редакції:

   "Комітети Верховної Ради України здійснюють законопроектну роботу, готують і попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України, та за дорученням Верховної Ради України здійснюють контроль за виконанням законів і постанов Верховної Ради України".

   9. У статті 90:

   1) частину другу викласти в такій редакції:

   "Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України:

   1) якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання Верховної Ради України не можуть розпочатися;

   2) якщо впродовж шістдесяти днів після складення повноважень (відставки) Кабінету Міністрів України Верховна Рада України не затвердила новий склад Кабінету Міністрів України.

   Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України Президент України приймає після консультацій з Головою Верховної Ради України, його заступниками, керівниками депутатських фракцій і груп";

   2) частину четверту викласти в такій редакції:

   "Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені в останні шість місяців строку повноважень Президента України, а також протягом одного року після ініціювання та розгляду Верховною Радою України питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту".

   10. У статті 92:

   1) у частині першій:
   пункти 9 і 21 викласти в такій редакції:

   "9) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності";

   "21) статус народного депутата України";

   доповнити новими пунктами "23","24" і "25" такого змісту:

   "23) порядок укладання, виконання та денонсації міжнародних договорів України;

   24) засади законодавчої діяльності та основні вимоги до закону";

   "25) статус, організація і порядок діяльності Рахункової палати України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини";

   2) пункт 1 частини другої викласти в такій редакції:

   "1) Державний бюджет України і бюджетна система України; система оподаткування, податки і збори; засади митної справи; засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України; порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи".

   11. У статті 94:

   1) частину третю викласти в такій редакції:

   "У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути офіційно оприлюднений Головою Верховної Ради України за його підписом";

   2) частину четверту замінити трьома частинами такого змісту:

   "Якщо під час повторного розгляду закон буде прийнятий не менш як 300 народними депутатами України, Президент України зобов’язаний його негайно підписати.

   Закон про внесення змін до Конституції України, прийнятий Верховною Радою України, у встановленому цією Конституцією порядку має бути підписаний Президентом України не пізніше наступного дня після отримання та офіційного оприлюднення.

   У випадку непідписання закону Президентом України він має бути офіційно оприлюднений Головою Верховної Ради України за його підписом".

   У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною сьомою.

   12. Частину другу статті 97 викласти в такій редакції:

   "Поданий звіт має бути оприлюднений Кабінетом Міністрів України".

   13. Статтю 98 викласти в такій редакції:

   "Стаття 98. Контроль за надходженням та використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата".

   14. У статті 106:

   1) у частині першій:

   пункти 8 – 11, 15, 16, 25 і 30 викласти в такій редакції:
   "8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених частиною другою статті 90 Конституції України;

   9) вносить подання Верховній Раді України про призначення Прем’єр-міністра України;

   10) вносить подання Верховній Раді України про призначення на посаду та звільнення з посади Генерального прокурора України;

   11) призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем'єр-міністра України та за наявності згоди Верховної Ради України Голову Антимонопольного комітету України, Голову Державної прикордонної служби України, Голову Служби безпеки України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України";

   "15) утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства;

   16) зупиняє з мотивів невідповідності Конституції України (неконституційності) чи законам України дію нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) цих актів, а в разі їх невідповідності законам України – до Генерального прокурора України";

   "25) нагороджує державними нагородами в порядку, визначеному законом";

   "30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України, крім законів про внесення змін до Конституції України, прийнятих відповідно до Розділу ХІІІ Конституції України";

   пункти 12 – 14 виключити;

   2) частину четверту викласти в такій редакції:

   "Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 3, 4, 5, 8, 11, 15, 17, 21, 22, 23, 24 цієї статті, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання".

   15. Частину шосту статті 111 викласти в такій редакції:

   "Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання рішення Верховного Суду України про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину".

   16. Статтю 112 викласти в такій редакції:

   "Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції період до обрання і вступу на пост новообраного Президента України покладається на Голову Верховної Ради України.

   У разі неможливості виконувати свої обов`язки Головою Верховної Ради України за станом здоров`я або коли на час дострокового припинення повноважень Президента України посада Голови Верховної Ради України є вакантною, виконання обов`язків Президента України покладається на Прем`єр-міністра України.

   Особа, яка виконує обов`язки Президента України до вступу на пост новообраного Президента України, не може здійснювати повноваження передбачені пунктами 2, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 27 статті 106 Конституції України".

   17. Частини другу і третю статті 113 викласти в такій редакції:

   "Кабінет Міністрів України відповідальний та підконтрольний перед Верховною Радою України і підзвітний їй у межах, передбачених Конституцією України.

   Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України".

   18. Статтю 114 викласти в такій редакції:

   "Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри.

   Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України.

   За поданням Президента України на посаду Прем’єр-міністра України призначається представник політичної партії (виборчого блоку партій), яка (який) має у Верховній Раді України найбільшу кількість народних депутатів України.

   У разі відмови політичної партії (виборчого блоку партій), що має найбільшу кількість народних депутатів України, від висунення кандидатури на посаду Прем’єр-Міністра України або відхилення Верховною Радою України запропонованої нею (ним) кандидатури право на висунення кандидатури на посаду Прем’єр-Міністра України належить другій за кількістю народних депутатів України політичній партії (виборчому блоку партій).

   У разі відхилення Верховною Радою України двох попередньо запропонованих Президентом України кандидатур на посаду Прем’єр-Міністра України має бути запропоновано Президентом України представника парламентської коаліції, якщо така буде створена на основі більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.

   Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.

   Кандидатури на посади міністрів закордонних справ, внутрішніх справ, Збройних Сил України, у питаннях надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи попередньо узгоджуються Прем’єр-міністром України з Президентом України".

   19. Статтю 115 викласти в такій редакції:

   "Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України в день її першого пленарного засідання.

   Прем'єр-міністр України має право заявити Верховній Раді України про свою відставку. Відставка Прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.

   Член Кабінету Міністрів України має право заявити про свою відставку Прем'єр-міністрові України.

   Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято Верховною Радою України, або в разі прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри, а так само у разі складення ним повноважень перед новообраною Верховною Радою України, за дорученням Верховної Ради України продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів.

   У випадку дострокового припинення повноважень Верховної Ради України Кабінет Міністрів України, який був відправлений у відставку, продовжує виконання своїх обов’язків до обрання нового складу Верховної Ради України, а в разі отримання від новообраної Верховної Ради України відповідного доручення – до сформування новообраною Верховною Радою України нового складу Кабінету Міністрів України, але не довше шістдесяти днів з дня першого пленарного засідання новообраної Верховної ради України".

   20. У статті 116:

   1) пункт 10 викласти в такій редакції:

   "10) утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем`єр-міністра України органи виконавчої влади, крім міністерств, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади";

   2) доповнити пунктами "11" і "12" такого змісту:

   11) призначає за поданням Прем’єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, крім випадків, передбачених Конституцією України, припиняє повноваження цих осіб на посадах;

   12) виконує інші функції, визначені Конституцією та законами України".

   21. Статтю 118 викласти в такій редакції:

   "Стаття 118. Виконавчу владу в Автономній Республіці Крим здійснює Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, а в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

   Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

   Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.

   Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем`єр-міністра України.

   Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

   Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

   Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Кабінетом Міністрів України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

   Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Кабінет Міністрів України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.

   Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили не менш як дві третини депутатів від складу відповідної ради, Кабінет Міністрів України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації".

   22. Статтю 121 доповнити пунктом "5" такого змісту:

   "5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, а також за додержанням законів органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування".

   23. Частину першу статті 122 викласти в такій редакції:

   "Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України. Висловлення недовіри Генеральному прокуророві України Верховною Радою України має наслідком його відставку з посади".

   24. Частину четверту статті 126 виключити.

   25. Частину першу статті 128 викласти в такій редакції:

   "Перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років здійснюється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Верховною Радою України строком на 10 років, з правом повторного обрання, в порядку, встановленому законом".

   26. Статтю 133 викласти в такій редакції:

   "Стаття 133. Адміністративно-територіальними одиницями України є: Автономна Республіка Крим; області: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська; міста Київ та Севастополь, райони, громади (сільські, селищні, міські).

   Громадою визнається адміністративно-територіальна одиниця, до якої входять жителі одного або декількох населених пунктів з відповідною територією, що має визначені межі та управління якою здійснюється органами місцевого самоврядування відповідно до закону.

   Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, визначений законом".

   27. Частину третю статті 136 викласти в такій редакції:

   "Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням із Прем’єр-міністром України".

   28. Статтю 140 викласти в такій редакції:

   "Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом і гарантована законом можливість жителів громади, органів місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції України й законів.

   Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

   Розмежування повноважень між державою і місцевим самоврядуванням, підстави й порядок взаємного делегування повноважень встановлюються законом.

   Повноваження, закріплені за державними органами влади і органами місцевого самоврядування, не можуть дублюватися.

   Місцеве самоврядування здійснюється жителями громади в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: ради громад та їх виконавчі органи.

   Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад (сільських, селищних, міських), є районні та обласні ради, їх виконавчі органи.

   Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад.

   Ради громад можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна".


   29. У статті 141:

   1) частини першу і другу викласти в такій редакції:

   "До складу ради громад входять депутати, які обираються жителями відповідної громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

   Жителі громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирають строком на чотири роки голову відповідної громади, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях";

   2) частину четверту викласти в такій редакції:

   "Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий орган ради".

   30. Частини першу і другу статті 142 викласти в такій редакції:

   "Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громад (сільських, селищних, міських), районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

   Громади (сільські, селищні, міські) можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи й служби".

   31. Статтю 143 викласти в такій редакції:

   "Стаття 143. Громади (сільські, селищні, міські) безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки й збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

   Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.

   Органам місцевого самоврядування на підставах і в порядку, визначених законом, можуть надаватися окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності.

   Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади".

   32. У частині першій статті 150:

   1) абзац п’ятий пункту 1 викласти в такій редакції:

   "правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим";

   2) пункт 2 викласти в такій редакції:

   "Офіційне тлумачення Конституції України";

   3) доповнити новим пунктом "3" такого змісту:

   "3) надання висновку на законопроект про внесення змін до Конституції України, згідно з вимогами розділу ХІІІ цієї Конституції".
  • 2003.12.26 | Михайло Свистович

   Re: Дякую, а Гавриша у Вас немає?

   Людмила Коваль пише:
   >
   > Тю,прокинулися.

   Я ще не лягав.

   > Вже третій день сайт ВР на реквізити трьох законопроектів відповідає, що таке "чудо" не знайдено.

   Мабуть, його "мавпи-опозиціонери" (с) зламали, стукнувши мегафоном по інтерфейсу. І тепер на відновлення потрібні два тижні і 200 тисяч доларів.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2003.12.26 | Людмила Коваль

    Re: Дякую, а Гавриша у Вас немає?

    Знаєте, полінувалась скачати, вважаючи безперспективним і розраховуючи дістати його, у разі потреби, із сайту ВР.
    Ну от наслідки лінивства. :-( Соррі.
 • 2003.12.26 | Горицвіт

  тут детальний аналіз проекту 4105

  http://www.parlament.org.ua/index.php?action=draft&dtopic=3&draft_id=147
 • 2003.12.26 | Горицвіт

  тексти проектів 4105 і 4180

  http://www.legality.kiev.ua/ilp/docs/draft_laws/4105.html
  http://www.legality.kiev.ua/ilp/docs/draft_laws/4180.html


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua