МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Суддям КС - популярно та безкоштовно

01/25/2004 | Правник
Посібник для суддів Конституційного суду України при розгляді конституційності голосування 24 грудня 2003 року щодо законопроекту про внесення змін до Конституції України (реєстр. N 4105).
----------------------------------------------------------

1. Відповідно до частин другої, третьої та четвертої Конституції України "Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії".

2. Частинами другою та третьою ст.5 Конституції України встановлено, що: "носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу".
В контексті загальновизнаного у світовій демократичній правовій та політичній практиці та зафіксованого Конституцією України принципу народного суверенітету прийняття рішень Верховною Радою України як виборним, представницьким законодавчим органом слід розуміти як опосередковане здійснення народом влади, шляхом делегування, відповідно до Конституції, окремих повноважень обраним представникам (народним депутатам) і Верховній Раді України як колегіальному законодавчому органу - за умови здійснення таких повноважень у суворій відповідності до Конституції України як правового акту найвищої юридичної сили та прийнятих вiдповiдно до Конституцii законiв.
Відповідно до частини другої ст.84 Конституції України "рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування. Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто".
Відповідно до частини другої ст.6 Конституції України "органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України".
Відповідно до частини другої ст.19 Конституції України "органи державної влади та органм місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституціїєю та законами України".
Відповідно до частини третьої ст.76 Конституції України "повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України".
Відповідно до частини п'ятої ст.82 Конституції України "порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та законом України про регламент Верховної Ради України".
Таким чином, легітимність прийняття ВРУ рішень обумовлена суворим дотриманням процедури прийняття рішень, встановлених законом України про регламент Верховної Ради України. Верховна Рада України як орган законодавчої влади, народні депутати України імперативно зобов'язані при прийнятті рішень додержуватися порядка голосування, встановленого Регламентом ВРУ. Народний депутат України, відповідно до Конституції України, має право голосувати лише особисто і лише у спосіб, передбачений Регламентом ВРУ і недотримання цього робить голосування відповідного народного депутата нелегітимним. Голосування, проведене у ВРУ з порушенням Регламенту ВРУ та Конституції України, призводить до нелегітимності, неконституційності, правової нікчемності підсумків голосування і відповідних рішень.


3. 24 грудня 2003 року Голова ВРУ В.Літвин підписав Постанову ВРУ N 1398-IV "Про зміну способу голосування щодо законопроекту про внесення змін до Конституції України (реєстр. N 4105)". Зазначеною Постановою передбачалося:
"У зв'язку з неможливістю голосування картками за допомогою електронної системи підрахунку голосів Верховна Рада України постановляє:
1. Провести без обговорення голосування щодо законопроекту про внесення змін до Конституції України (реєстр. N 4105) іменними бюлетенями (форма додається).
Забезпечення процедури голосування покласти на Лічильну комісію Верховної Ради України.
2. Встановити, що у разі неможливості проведення голосування іменними бюлетенями голосування на засіданні Верховної Ради України щодо законопроекту реєстр. N 4105 здійснюється народними депутатами України особисто відкритим голосуванням шляхом підняття руки.
Лічильній комісії Верховної Ради України здійснити підрахунок голосів та поінформувати Верховну Раду України про результати голосування.
3. Ця Постанова вважається прийнятою за умови, що кількість народних депутатів України, які її підтримали особистими підписами на пленарному засіданні Верховної Ради України, становить більшість від конституційного складу Верховної Ради України, та набирає чинності з моменту проголошення про це Лічильною комісією Верховної Ради України".
У відповідності до  частини п'ятої ст.82 Конституції України, Регламентом Верховної Ради України від 27.07.1994 № 129/94-вр (зі змінами і доповненнями, далі - "Регламент") у п.1 ст.1.0.1. визначено: "порядок діяльності Верховної Ради України, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, цим Регламентом, законами України про постійні комісії Верховної Ради України, статус народного депутата України, іншими законодавчими актами".

Згідно з п.1. ст.1.0.2. Регламенту: "Регламент Верховної Ради України має силу закону, який встановлює порядок скликання і проведення сесій Верховної Ради України, її засідань, формування органів державної влади, визначає законодавчу процедуру, порядок здійснення контрольної діяльності, процедуру окремих видів діяльності Верховної Ради, її органів і організацій, народних депутатів, посадових осіб та інші процедури, а також функції органів Верховної Ради України та її посадових осіб, які випливають з їх повноважень, встановлених Конституцією України".
У Регламенті слово "бюлетень" зустрічається 49 разів, у тому числі 21 згадувань про "бюлетень" - у Главі 3.7. "Таємне голосування шляхом подачі бюлетенів", яка є єдиною главою, що встановлює випадки можливості і порядок голосування шляхом подачі бюлетенів.
Глава передбачає можливість голосування шляхом подачі бюлетенів у таких випадках:
а) Обрання, призначення або затвердження посадових осіб чи колегіальних органів Верховною Радою (п.1 ст.3.7.1. Регламенту);
б) "У випадках, зазначених в законі" (п.1 ст.3.7.8. Регламенту).
Голосування бюлетенями "у зв'язку з неможливістю голосування картками за допомогою електронної системи підрахунку голосів" Регламентом або якимось іншим законом України не передбачено. Постанова Верховної Ради України не є законом.

Про "підняття рук" у Регламенті згадується двічі - як про спосіб "сигнального голосування" без обговорення, підрахунку голосів і прийняття рішення (п.2 ст.3.1.5. Регламенту) та як про спосіб висловлення незгоди з рішенням головуючого (п.1 ст.3.4.3.Регламенту). Регламент не передбачає можливість голосування підняттям рук у жодних випадках, за жодних умов, у т.ч. і за умов "неможливості голосування картками за допомогою електронної системи підрахунку голосів" та/чи "у разі неможливості проведення голосування іменними бюлетенями".

4. Таким чином, Постанова ВРУ N 1398-IV "Про зміну способу голосування щодо законопроекту про внесення змін до Конституції України (реєстр. N 4105)" протирічить Регламенту як законодавчому акту, акту вищоi щодо постанов ВРУ юридичноi сили і, відповідно, Конституції України як акту найвищоi сили. Відтак, проведене на підставі зазначеної постанови групою народних депутатів 24 грудня 2003 року "голосування" по законопроекту №4105 є нелегітимним і таким, що не тягне правових наслідків, а Постанова Верховної Ради України "Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України (реєстр. N 4105)" - юридично нікчемною.

5. Необхідно також зазначити, що відповідно до ст.80 Конституції України "народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування". Проте, як викладено вище, 24 грудня 2003 року щодо проекту Постанови ВРУ "Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України (реєстр. N 4105)" юридично значущого голосування, яке б відповідало Регламенту, не відбувалося. Відповідно, дії групи народних депутатів, спрямовані на фальсифікацію неприйнятого в дійсності рішення щодо Постанови ВРУ "Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України (реєстр. N 4105)" та підписання Головою ВРУ В.Литвиним зазначеного юридично нікчемного акту як Постанови ВРУ слід кваліфікувати як дії, спрямовані на узурпацію державної влади.

Це моє рішення є для мене остаточним і не може бути оскаржене. Спроби аргументувати протилежне мені по цимбалах (до лямпи) ;) .

Правник
25.01.04.

Відповіді

 • 2004.01.25 | Vadym Gladchuk

  Re: Суддям КС - популярно та безкоштовно

  судді КС вже давно не керуються Конституцією та Законами :)
  працюють як за радянських часів - за телефонним двінком :)
 • 2004.01.25 | Небайдужий

  Re: Суддям КС - популярно та безкоштовно

  Круто. І головне вірно.
 • 2004.01.25 | Mykyta

  В "статті" його, в "статті"! (-)Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua