МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

ЯК Мінекономіки боротиметься з корупцією

03/29/2004 | Істочнік

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
Мінекономіки щодо усунення причин та умов, які сприяють
злочинним проявам і корупції, порушених у виступі Президента України
на Всеукраїнській нараді 29 січня 2004 року


Виходячи з підсумків Всеукраїнської наради з проблем боротьби з організованою злочинністю і корупцією та захисту прав людини, яка відбулася 29 січня 2004 року, та з метою дальшого удосконалення діяльності Мінекономіки щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, порушених у виступі Президента України на цій нараді, пропонується здійснити наступні заходи.
1. Забезпечити ефективну реалізацію положень Концепції боротьби з корупцією на 1998-2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 24 квітня 1998 року № 367, Указів Президента України від 6 лютого 2003 року № 84 “Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією” та від 9 лютого 2004 року № 175 “Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції”, інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру.
Директори департаментів, начальник Держцінінспекції.
Протягом року.
2. Разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади провести аналіз затверджених фінансових планів на 2004 рік державних підприємств, господарських товариств, державних (національних) акціонерних та холдінгових компаній з державною часткою у статутних фондах більше 50 відсотків, які займають монопольне становище на ринку товарів (робіт, послуг), та результати цієї роботи подати на розгляд профільних урядових комітетів.
Шитря О.І., Мельник О.В.
У визначений термін.
3. На основі аналізу матеріалів, наданих реґіонами, взяти участь у підготовці комплексу заходів законодавчого і адміністративного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, спрямованих на усунення причин безприбуткової діяльності підприємств, унеможливлення відтоку грошових потоків до сфери тіньової економіки та забезпечення повноти надходжень до державного бюджету та державних цільових фондів.
Шитря О.І., Романюк С.А., Мусіна Л.О., Мельник О.В., Нижник О.М.,
Андріящук В.В., Медвецький А.Т.
До 15 квітня 2004 р.
4. Підготувати і надати Головдержслужбі інформацію про проведену Мінекономіки роботу щодо посилення відомчого контролю за відкритістю і прозорістю діяльності Міністерства, усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.
Дробний В.В., Безверхній А.В., Медвецький А.Т.
У визначений термін.


5. Здійснити разом з Національним банком та за участю заінтересованих органів виконавчої влади заходи щодо розв’язання проблеми накопичення дебіторської і кредиторської заборгованості між суб’єктами господарювання, недопущення її зростання, запровадження обов’язкових зустрічних перевірок сум такої заборгованості та встановлення санкцій за порушення строків розрахунків.
Шитря О.І., Вощевський В.М., Романюк С.А.
До 1 квітня 2004 р.
6. Підготувати разом з Мін’юстом, Держспоживстандартом та СБУ пропозиції щодо запровадження державного приймання голографічних захисних елементів, що використовуються для захисту документів і товарів.
Романюк С.А., Кушніренко А.В., Піщейко В.О., Козуб В.О., Андріящук В.В., Довганюк Л.В., Медвецький А.Т.
У визначений термін.
7. Підготувати разом з іншими центральними органами виконавчої влади пропозиції щодо створення спеціалізованої системи роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.
Романюк С.А., Шитря О.І., Кушніренко А.В., Медвецький А.Т.
До 1 квітня 2004 р.
8. Розробити разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади заходи щодо звільнення державних органів від виконання функцій, що мають допоміжний характер, пов’язані з наданням послуг у сфері реєстрації, ліцензування, наданням дозволів суб’єктам господарювання тощо, передбачивши поступову передачу таких функцій відповідним недержавним організаціям, створеним у встановленому порядку.
Романюк С.А., Сторожук Є.Л., Кушніренко А.В., Андріящук В.В., Піщейко В.О., Козуб В.О., Дробний В.В., Медвецький А.Т.
До 19 квітня 2004 р.
9. Розробити разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проект закону, передбачивши в ньому запровадження механізмів, які б унеможливлювали зловживання під час закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.
Колишко Р.А., Нижник О.М., Довганюк Л.М., Медвецький А.Т.
До 1 травня 2004 р.
10. Забезпечити належний контроль за додержанням вимог чинного законодавства при здійсненні державних закупівель на засадах прозорості та конкурентності.
Колишко Р.А., Козуб В.О.
Постійно.
11. Вжити разом з Мінпаливенерго, Держмитслужбою, Національною комісією регулювання електроенергетики заходів щодо обмеження вивезення дефіцитних для вітчизняної промисловості видів сировини та палива, зменшення втрат економіки від цінових диспропорцій у сфері експорту та імпорту вугілля та коксу.
Березний А.В., Кушніренко А.В., Андріящук В.В. - відп.
До 1 квітня 2004 р.12. Вжити разом з Антимонопольним комітетом, ДПА, Держкомстатом заходів щодо запобігання фіктивній збитковості суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у потенційно прибуткових секторах економіки (готельний, ресторанний, туристичний бізнес, торгівля тощо) та посилення контролю за додержанням законодавства у цій сфері.
Шитря О.І., Нижник О.М., Мельник О.В., Довганюк Л.В. - відп.
До 1 травня 2004 р.
13. Опрацювати разом з Мінфіном, ДПА, Держспоживстандартом, механізми запобігання використанню “тіньових схем” реалізації продукції, а також проаналізувати практику здійснення контролю у сфері торгівлі та внести пропозиції щодо забезпечення захисту прав споживачів у цій сфері, повноти сплати податків, зборів до бюджетів та державних цільових фондів суб’єктами підприємництва, що надають такі послуги.
Романюк С.А., Кушніренко А.В., Довганюк Л.В., Нижник О.В. - відп.
До 1 червня 2004 р.
14. Вжити разом з ФДМ, СБУ, МВС, Мінфіном, ДПА за участю Генпрокуратури заходів щодо законодавчого визначення статусу підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, а також діяльності підприємств, що мають монопольне становище на ринку; здійснювати заходи, спрямовані на припинення зловживань у процесі приватизації підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та недопущення придбання контрольних пакетів акцій цих підприємств за рахунок доходів, одержаних злочинним шляхом.
Кушніренко А.В., Нижник О.М., Козуб В.О., Медвецький А.Т.,
Мельник О.В. - відп.
До 30 грудня 2004 р.
15. Сприяти спільно з ФДМ, Мін'юстом прийняттю Верховною Радою Закону України “Про внесення змін до деяких Законів України (“Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, “Про виконавче провадження”, “Про заставу”) щодо чіткого визначення поняття “підприємство-банкрут”, об’єкта застави, врегулювання порядку погашення зобов’язань платників податків перед державними цільовими фондами.
Вощевський В.М., Мельник О.В., Довганюк Л.В., Медвецький А.Т.
Протягом року.
16. На підставі проведеного МВС, СБУ аналізу забезпеченості необхідними ресурсами підрозділів, що здійснюють боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, а також наданих ними обґрунтованих пропозицій з цього питання організувати в установленому порядку роботу щодо залучення технічної допомоги з боку міжнародних організацій.
Бродський О.Ю., Козуб В.О.
Перше півріччя 2004 р.
17. Продовжити проведення моніторингу виконання Заходів щодо детінізації економіки України, результати якого надавати Кабінету Міністрів України.
З метою зменшення тіньового сектора економіки, створення умов для залучення додаткових інвестицій передбачити комплекс додаткових заходів щодо детінізації економіки та внести відповідні пропозиції до Кабінету Міністрів України.
Мусіна Л.А., Піщейко В.О.
У визначений термін.
18. .На основі постійного аналізу стану справ в економіці ініціювати підготовку нормативно-правових актів, спрямованих на розв’язання гострих проблем в економіці, поліпшення криміногенної ситуації в країні, звернувши особливу увагу на оптимізацію законодавчого та нормативно-правового забезпечення у сфері контролю за зовнішньоекономічною діяльністю, розвитку малого і середнього бізнесу, ефективності витрачання бюджетних коштів, страхової діяльності, податкової системи, дерегулювання підприємництва, державної цінової політики тощо.
Директори департаментів, начальник Держцінінспекції.
Протягом року.
19. Посилити роботу, спрямовану на запобігання корупції у центральному апараті, в організаціях, що належать до сфери управління Міністерства, звернувши особливу увагу на роз’яснення державним службовцям вимог Законів України “Про боротьбу з корупцією” та “Про державну службу”.
Передбачати у планах роботи структурних підрозділів профілактичні заходи антикорупційного спрямування, забезпечивши виконання держслужбовцями вимог Закону України “Про державну службу”, відповідних наказів Міністерства.
Директори департаментів, начальники Держцінінспекції, територіальних управлінь з питань банкрутства.
Постійно.
20. Здійснювати контроль за станом організації роботи по виконанню Законів України “Про боротьбу з корупцією” та “Про державну службу” у територіальних управліннях з питань банкрутства.
Мельник О.В.
Протягом року.
21. На виконання наказу Мінекономіки від 18.02.04. № 62 здійснити комплекс заходів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (проведення моніторингу зовнішньоекономічних операцій, налагодження з відповідними державними органами взаємодії у цій роботі, надання відповідної інформації Держфінмоніторингу тощо).
Андріящук В.В., Довганюк Л.В., Піщейко В.О., Колишко Р.А., Мельник О.В., Заболоцький І.О., Медвецький А.Т.
В установлені терміни.
22. Продовжити роботу, спрямовану на запобігання неправомірним діям з боку працівників, уповноважених на виконання функцій з оформлення і видачі ліцензій та інших дозволів.
Директори департаментів (у межах компетенції).
Протягом року.
23. На виконання наказу Мінекономіки від 25.12.03 № 386 здійснити проведення планових ревізій фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, та установ, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра, на 2004 рік.
Дробний В.В.
Згідно із затвердженим графіком.
24. На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 17.03.04 № 12422/о розглянути питання щодо скасування постанови Кабінету Міністрів від 27 вересня 1999 р. № 1785 “Про подання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією” і відповідні пропозиції надати Головдержслужбі.
Дробний В.В., Медвецький А.Т.
Березень - квітень 2004 р.
25. Обов’язково розглядати рішення судів у справах про корупційні діяння держслужбовців із вжиттям вичерпних заходів згідно із законодавством.
Дробний В.В., Медвецький А.Т. разом з керівниками структурних підрозділів Мінекономіки, начальники Держцінінспекції, територіальних управлінь з питань банкрутства.
Негайно у разі надходження постанов.
26. Відповідно до інформації МВС, СБУ і Головдержслужби щодо виконання вимог Законів України “Про боротьбу з корупцією”, “Про державну службу” вживати заходи до негайного усунення недоліків у роботі.
Директори департаментів, Козленко А.М.
У разі надходження інформації.
27. Відповідно до Плану роботи з кадрами Міністерства на 2004 рік забезпечити реалізацію комплексу заходів щодо добору, розстановки, підвищення кваліфікації державних службовців, подання ними декларацій про доходи за 2003 рік тощо, спрямованих на дотримання вимог Законів України “Про боротьбу з корупцією”, “Про державну службу”, Концепції боротьби з корупцією на 1998-2005 роки, інших нормативно-правових актів.
Директори департаментів, начальники Держцінінспекції, територіальних управлінь з питань банкрутства.
В установлені терміни.
28. З метою забезпечення відкритості і прозорості у діяльності Міністерства, у тому числі у вирішенні актуальних проблем протидії злочинності і корупції, здійснювати інформування громадськості. Структурним підрозділам Мінекономіки надавати департаменту адміністративної реформи та розвитку Міністерства відповідні матеріали з цих питань.
Сторожук Є.Л., директори департаментів, Козленко А.М.
Протягом року.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua