МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Ющенко - один з засновників міліцейського свавілля?

05/12/2004 | Ігор Немашкало
Адже Ющенко, перебуваючи на посаді прем'єр-міністра, був безпосереднім начальником міністра внутрішніх справ і тому теж несе відповідальність за всі, м'яко кажучи, негаразди у цьому відомстві, а саме - тортури, знущання над людьми, що призводить до їх каліцтва і загибелі. Знову таки м'яко кажучи, порушення прав людини. Що зробив Ющенко тоді для того, щоб відвернути від людей загрозу потрапити під лещати цьог переродженого органу? Що він збирається робити у разі перемоги? Чи є у нього план? Чи на це йому глибоко начхати?
Можна виправдовувати його тим, що мовляв, силові міністри більше керувалися вказівками президента та його адмініситрації? Але чи дійсно це так? Але ж Ющенка вони хоч якось та повинні були теж помічати. А от чи були з його боку хоча б найменші зусилля для наведення порядку у міністерстві внутрішніх справ? Гадаю, що історики Ющенка допоможуть пригадати часи його правління як прем'єр-міністра і стан справ у той час у міністерстві внутрішніх справ та відшукають документи, які свідчать про спроби вплинути на розвиток міністерства внутрішніх справ з боку Ющенка - прем'єр-міністра і напрямок цього впливу, його оцінку.
Також, вважаю, має сенс вже зараз звернутися до "нашої" України із зверненнями громадян з запитанням про плани у цьому та іншому питаннях.
Бо на звернення громадян повинні відповідати згідног з законом "Про звернення громадян" не тільки державні органи, як мабуть хтось помилково гадає, а й об'єднання громадян і інші угруповання.

"Стаття 1. Звернення громадян

Громадяни України мають право звернутися до органів державної
влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності, засобів
масової інформації, посадових осіб відповідно до їх
функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та
пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або
клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних,
політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про
їх порушення.
..."

Правда, залишається питанням, чи є "наша" Україна об'єднанням громадян і чи обов'язково вона повинна відповідати на звернення громадян. Ніколи було розбиратись.
Ставлю в лапки "наша", тому, що вважаю, що не можна назву Україна викорстовувати у назвах підприєств і політичних угруповань. Хоч знову ж ніколи було правовий аналіз робити, та інтуїтивно вважаю це неприпустимим.

Відповіді

 • 2004.05.12 | Правник

  Ні. Міліцейське свавілля було засновано задовго до Юща (-)

 • 2004.05.12 | Сова

  Ігоре, перестаньте травити мульку.

  Привертаю увагу до того, що Ігор Немешкало має поверхневі знання про систему влади в Україні або ж свідомо поширює неправдиві відомості. Жоден із міністрів внутрішніх справ України за часів президентства Л. Кучми безпосередньо не підпорядковується прем'єр-міністру, як і голова СБУ. Ними керує особисто Президент України. Чи багато ми бачили чи чули про те, що відбувались зустрічі між прем'єром та міністрами внутрішніх справ віч-на-віч? Про що ви пане Ігоре Немешкалу? Вникайте, глибше в суть. І порада - перестаньте травити мульку.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2004.05.15 | Ігор Немашкало

   Незаплямований Ющенко і самозасліпленість громадськості

   Молодець Ющенко! Знаходячись у складі керівництва кучмівського режиму, він вийщов звідти чистим, і незаплямованим! Що з того, що за його прем'єрства міністр внутрішніх справ з колегами нищили людей, адже головний міністр до цього був непричетний. Треба перевірити законодавство про підлеглість чи непідлеглість міністра внутрішніх справ прем'єр-міністру. І Януковичу він непідзвітний?
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2004.05.16 | Михайло Свистович

    Re: Незаплямований Ющенко і самозасліпленість громадськості

    Ігор Немашкало пише:
    > Треба перевірити законодавство про підлеглість чи непідлеглість міністра внутрішніх справ прем'єр-міністру. І Януковичу він непідзвітний?

    Перевірте. І в подальшому приділяйте уувагу Януковичу пропорційно Ющенку, бо складається нехороше враження, що Вас купили донецькі.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2004.05.16 | Ігор Немашкало

     Документи

     Поки що не знайшов закону чи указу Президента, який би мав промовисту назву "Про Кабінет Міністрів УКраїни".

     Знайшов у Конституції України на цю тему ось це:

     Р о з д і л VI КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ.
     ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

     Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у
     системі органів виконавчої влади.
     Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом
     України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у
     межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції України.
     Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується
     Конституцією і законами України, актами Президента України.

     Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять
     Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три
     віце-прем'єр-міністри, міністри.
     Прем'єр-міністр України призначається Президентом України за
     згодою більше ніж половини від конституційного складу Верховної
     Ради України.
     Персональний склад Кабінету Міністрів України призначається
     Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.
     Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів
     України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету
     Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.
     Прем'єр-міністр України входить із поданням до Президента
     України про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств,
     інших центральних органів виконавчої влади в межах коштів,
     передбачених Державним бюджетом України на утримання цих органів.

     Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження
     перед новообраним Президентом України.
     Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів
     України мають право заявити Президентові України про свою
     відставку.
     Відставка Прем'єр-міністра України має наслідком відставку
     всього складу Кабінету Міністрів України.
     Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри
     Кабінетові Міністрів України має наслідком відставку Кабінету
     Міністрів України.
     Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято
     Президентом України, за його дорученням продовжує виконувати свої
     повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів
     України, але не довше ніж шістдесят днів.
     Прем'єр-міністр України зобов'язаний подати Президентові
     України заяву про відставку Кабінету Міністрів України за
     рішенням Президента України чи у зв'язку з прийняттям Верховною
     Радою України резолюції недовіри.

     Стаття 116. Кабінет Міністрів України:
     1) забезпечує державний суверенітет і економічну
     самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої
     політики держави, виконання Конституції і законів України, актів
     Президента України;
     2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і
     громадянина;
     3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної
     та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості
     населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони
     природи, екологічної безпеки і природокористування;
     4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми
     економічного, науково-технічного, соціального і культурного
     розвитку України;
     5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності;
     здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до
     закону;
     6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і
     забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України
     Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про
     його виконання;
     7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і
     національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі
     злочинністю;
     8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної
     діяльності України, митної справи;
     9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів
     виконавчої влади;
     10) виконує інші функції, визначені Конституцією та законами
     України, актами Президента України.

     Стаття 117. Кабінет Міністрів України в межах своєї
     компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими
     до виконання.
     Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр
     України.
     Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України,
     міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
     підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.
     ...
     Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України, керівники
     центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права
     суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім
     викладацької, наукової та творчої у позаробочий час, входити до
     складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на
     меті одержання прибутку. ( Офіційне тлумачення положення частини
     першої статті 120 див. в Рішенні Конституційного Суду N 16-рп/2002
     ( v016p710-02 ) від 17.10.2002 )
     Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету
     Міністрів України, інших центральних та місцевих органів
     виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України.


     Окрім того, є отакий указ Президента:

     У К А З
     ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

     Про Положення про Міністра Кабінету Міністрів України


     Затвердити Положення про Міністра Кабінету Міністрів України
     (додається).


     Президент України Л.КУЧМА

     м. Київ, 5 червня 2003 року
     N 480/2003


     ЗАТВЕРДЖЕНО
     Указом Президента України
     від 5 червня 2003 року N 480/2003

     ПОЛОЖЕННЯ
     про Міністра Кабінету Міністрів України

     1. Міністр Кабінету Міністрів України (далі - Міністр) є
     членом Кабінету Міністрів України, який забезпечує діяльність
     Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України, Першого
     віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів та очолює
     Секретаріат Кабінету Міністрів України (далі - Секретаріат).

     2. Міністр у своїй діяльності керується Конституцією України
     ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
     Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

     3. Основними завданнями Міністра є:

     організаційне забезпечення діяльності Прем'єр-міністра
     України, Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів;

     керівництво роботою Секретаріату з організаційного,
     експертно-аналітичного, правового, інформаційного,
     матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Кабінету
     Міністрів України;

     забезпечення взаємодії Секретаріату з Адміністрацією
     Президента України, Апаратом Верховної Ради України, центральними
     органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями,
     іншими органами державної влади, органами місцевого
     самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та
     громадянами;

     забезпечення стабільності та наступності в роботі
     Секретаріату.

     4. Міністр відповідно до покладених на нього завдань:

     1) вживає заходів у межах своєї компетенції щодо координації
     та спрямування діяльності центральних та місцевих органів
     виконавчої влади з питань підготовки для розгляду Кабінетом
     Міністрів України проектів нормативно-правових актів, інших
     документів, контролю за виконанням законів України, актів і
     доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України,
     доручень Прем'єр-міністра України;

     2) доповідає Прем'єр-міністрові України про стан виконання
     плану роботи Кабінету Міністрів України та проект порядку денного
     його засідань, особисто подає Прем'єр-міністрові України на підпис
     прийняті Кабінетом Міністрів України акти, а також на візування
     проекти законів та актів Президента України, доповідає про
     виконання особистих доручень Прем'єр-міністра України, подає на
     розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції з питань, що
     належать до його компетенції;

     3) організовує забезпечення членів Кабінету Міністрів України
     матеріалами до засідань Кабінету Міністрів України та урядових
     комітетів;

     4) бере участь у реалізації єдиної державної кадрової
     політики, вживає заходів для забезпечення ефективного
     функціонування системи державної служби, забезпечує в
     установленому законодавством порядку формування кадрового резерву
     для зайняття посад державних службовців, віднесених до першої і
     другої категорій посад державних службовців;

     5) координує і контролює роботу, пов'язану із забезпеченням
     підготовки центральними органами виконавчої влади питань щодо
     розгляду судами справ, стороною в яких є Кабінет Міністрів
     України;

     6) дає на виконання доручень Прем'єр-міністра України,
     Президента України обов'язкові до виконання вказівки керівникам
     центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань
     підготовки нормативно-правових актів, інших документів для
     розгляду Кабінетом Міністрів України, контролює виконання законів
     України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
     доручень Президента України, Прем'єр-міністра України;

     7) погоджує відповідно до законодавства кандидатури на посади
     керівників структурних підрозділів центральних органів виконавчої
     влади, за дорученням Прем'єр-міністра України організовує
     співбесіди з кандидатами на посади перших заступників і
     заступників міністрів, керівників інших центральних та місцевих
     органів виконавчої влади та бере участь у цих співбесідах;

     8) організовує роботу Секретаріату, затверджує положення про
     його структурні підрозділи, призначає на посади та звільняє з
     посад у встановленому порядку його працівників, визначає порядок
     документообігу в Секретаріаті та здійснює контроль за його
     додержанням;

     9) вирішує в межах своєї компетенції питання, пов'язані з
     проходженням державної служби в Секретаріаті, зокрема щодо
     визначення відповідно до законодавства умов оплати праці його
     працівників;

     10) забезпечує формування і розміщення державного замовлення
     на перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників
     Секретаріату та здійснює контроль за його виконанням;

     11) затверджує за погодженням з Прем'єр-міністром України та
     Міністерством фінансів України штатний розпис і кошторис видатків
     Секретаріату, розпоряджається бюджетними коштами, передбаченими на
     утримання Секретаріату, та інформує Прем'єр-міністра України про
     їх використання;

     12) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо
     кандидатур на посади першого заступника та заступників Міністра;

     13) розподіляє обов'язки між першим заступником та
     заступниками Міністра;

     14) видає накази з питань, що належать до його компетенції;

     15) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених
     на нього завдань відповідно до законодавства, доручень Президента
     України, Прем'єр-міністра України.

     5. Міністр має право:

     скликати наради за участю перших заступників та заступників
     міністрів, керівників інших центральних та місцевих органів
     виконавчої влади;

     залучати працівників центральних та місцевих органів
     виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій (за
     погодженням з їх керівниками) до опрацювання питань, що належать
     до його компетенції;

     одержувати в установленому законодавством порядку від органів
     виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, державних
     підприємств, установ, організацій статистичні дані, інші документи
     і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

     6. Міністр має першого заступника та заступників, яких
     призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та
     звільняє з посад Президент України.

     7. У разі тимчасової відсутності Міністра його обов'язки
     виконує перший заступник Міністра, а в разі відсутності першого
     заступника - один із заступників Міністра.

     8. Міністр за умовами оплати праці, соціально-побутового,
     медичного, транспортного та іншого забезпечення прирівнюється до
     віце-прем'єр-міністра.

     9. Організаційне, матеріально-технічне та інші види
     забезпечення діяльності Міністра здійснюються Секретаріатом.

     10. Міністр має бланк із зображенням Державного Герба України
     та найменуванням своєї посади.

     Глава Адміністрації
     Президента України В.МЕДВЕДЧУК
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2004.05.16 | Ігор Немашкало

      Розгляд документів

      Як бачимо, міністри і міністерства підзвітні як Президенту, так і Кабінету міністрів, а разом з тим, вочевидь, і прем'єр-міністру, який очолює Кабінет міністрів.
      Так, призначає міністрів Президент (зазначимо - усіх, а не тільки силових). Але керує ними також і Кабінет Міністрів на чолі з прем'єр-міністром.
      Стаття 116 Конституції України:

      Стаття 116. Кабінет Міністрів України:
      ...
      2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і
      громадянина;
      ...
      7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і
      національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі
      злочинністю;
      ...
      9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів
      виконавчої влади;

      Відповідно до Положення про міністра, затвердженого Указом Президента,
      міністр
      ...
      2) доповідає Прем'єр-міністрові України про стан виконання
      плану роботи Кабінету Міністрів України та проект порядку денного
      його засідань, особисто подає Прем'єр-міністрові України на підпис
      прийняті Кабінетом Міністрів України акти, а також на візування
      проекти законів та актів Президента України, доповідає про
      виконання особистих доручень Прем'єр-міністра України, подає на
      розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції з питань, що
      належать до його компетенції;

      Бачите - міністр доповідає про виконання особистих доручень Прем'єр-міністра України. Звідси зрозуміло, що Прем'єр-міністр має можливість надавати особисті доручення міністру, який повинен їх виконувати і доповідати про їх виконання. Яких-небудь виключень та пільг як у Конституції України так і Положенні про міністра, немає для жодного міністра, у тім числі для силового, міністра внутрішніх спра чи оборони.

      Так що черга доводити свою думку про те, що я не знаю та спотворюю систему державного управління в Україні, тим, хто про це казав у цій гілці. Можливо вони щось знають, якісь законодавчі акти, неписані звичаї, етсетре. То нехай їх не ховають.
      А поки що можемо казати про те, що як Ющенко, так і Янукович мали вплив на міністерство внутрішніх справ і несуть відповідальність за всі негаразди у його роботі, а саме тортури, знущання, незаконні затримання, вбивства і каліцтва людей, те, що позначається словами свавілля та беспрєдєл. Отже ми маємо запитати цих керівників, які керуючі впливи вони робили на міністерство внутрішніх справ, щоб запобігти цим ганебним явищам. Що збираються робити надалі у цьому напрямку, в тім числі у разі їх перемоги на президентських виборах.
      Таким чином я, виконуючи пораду Свистовича, ставлюся до них симетрично і справедливо. Тож звернімося до цих державних діячів з зверненнями громадян та з'ясуємо їх минулі дії і майбутні наміри, доки вони не вилізли на трона. Бо тоді може бути запізно.
      Не забороняється відповісти вже зараз і їх прихильникам на ці ж запитання.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2004.05.16 | Ігор Немашкало

       До речі!

       Тепер гадаю, у прихильників Ющенка, прихильників справедливості, опозиціонерів не лишилося завваг, щоб залишати цю тему у андерграунді, а мене в тролях. Тема набула цілком серйозного забарвлення, виконано умову симетричності Свистовича і не бачу причин, які б заважали чесно розглянути проблему рівно по відношенню до двох Прем'єр-міністрів, які зараз претендують на найвищу державну посаду.
       Невже прихильники Ющенка бояться, адже на їх стороні скільки влучних дописувачів :-))! проти якогось кволого троля, та й то несправжнього!
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2004.05.16 | Ігор Немашкало

        і за оборону теж нехай відповідають

        хто з них що робив у сфері оборони і як вони довели країну до такого життя, коли літаки та ракети падають на людей, а боєсховища вибухають як новорічні фейерферки.
     • 2004.05.17 | Михайло Свистович

      Почитайте ще інші розділи Конституції. Наприклад, права людини.

      А потім озирніться довкола і пересвідчіться, чи відповідає написане тому, що Ви бачите у житті. А тоді вже когось звинувачуйте.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2004.05.18 | Ігор Немашкало

       Правильно. Це і інше в такому дусі і треба читати

       і боротися за те, щоб зробити це реальністю, втілити в життя. Оце справжня задача для громадянського суспільства, народної опозиції, називайте, як хочете. А те, що вона зараз робить, а саме, роїться навколо політичної опозиції на чолі з Ющенком і іншими, то це її глибока помилка. Не цим треба займатися, а боротися за права людини, які актуальні за будь-якого Президента. А чого Ви доб'єтесь, витративши усі сили для заміни одного політичного нероби на іншого. Те, що демократії не буде, вже видно з цього форуму. За найменшу спробу критики "вождя" начепили ярлика "троль", звинуватили у курінні травки і т.д. і т.п. А що ж буде, коли ця зграя прийде до влади? Мабуть, що буде ще гірше, ніж за Кучми. Тут хтось часто писав, що майдан це не модель громадянського суспільства. Все правильно. Майдан це модель відсутності громадянського суспільства. Бо навіть його паростки, замість того, щоб виконувати свою функцію удосконалення суспільства методами беспосередньої влади народу, чомусь пнуться у політичну опозицію чи допомагати цій політичній опозиції. Ще раз кажу - у цих політичних сил зовсім різні функції і завдання.
       А у прем'єр-міністра Ющенка було побільше прав, ніж у людини, про яку Ви іронізуєте. І те, що він ними не скористався, посилаючись (за Вашої допомоги) на царююче безладдя, не на його користь. А чому б йому, коли він стане Президеном, не посилатись на це ж, на ці ж звичні, пануючі у суспільстві, пригнічуючі обставини. Ось стане Ющенко чи Янукович Президентом, а Немашкало чи Свистович йому почнуть просторікувати про права людини, безладдя та свавілля в армії, міліції, а Президент їм - "опам'ятайтесь та схаменіться, хлопці. Чи Ви здуріли - в Конституцію заглядати. Ви ще б міжнародні документи почитали! Погляньте навкруги! Що коїться, які народ і кадри. Та хіба можна мені з ними та в таких умовах щось зробити. Та тю на вас! Он де гречки більше вродило та на вулицях не стріляють дуже. Так радійте цьому і насолоджуйтесь життям. А до міліції не попадайтесь! І годі вам, бо наступного разу посаджу до кутузки, щоб демократію не підривали!"
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2004.05.19 | Михайло Свистович

        Re: Правильно. Це і інше в такому дусі і треба читати

        Ігор Немашкало пише:
        > і боротися за те, щоб зробити це реальністю, втілити в життя. Оце справжня задача для громадянського суспільства, народної опозиції, називайте, як хочете. А те, що вона зараз робить, а саме, роїться навколо політичної опозиції на чолі з Ющенком і іншими, то це її глибока помилка. Не цим треба займатися, а боротися за права людини, які актуальні за будь-якого Президента. А чого Ви доб'єтесь, витративши усі сили для заміни одного політичного нероби на іншого.

        Вся політика - це заміни одного політичного нероби на іншого. І тільки так покращується життя. Абстрактна боротьба за права проти всіх призводить до звуження цих прав.

        > Те, що демократії не буде, вже видно з цього форуму. За найменшу спробу критики "вождя" начепили ярлика "троль", звинуватили у курінні травки і т.д. і т.п.

        Так це ж і є демократія. Народне голосування. Народ начепив ярлика. Представник народу, користаючись демократією і свободою слова звинуватив у курінні травки.

        > А що ж буде, коли ця зграя прийде до влади? Мабуть, що буде ще гірше, ніж за Кучми.

        Я ж кажу, складається враження, що на Вас впливає хтось куплений донецькими.

        >
        > А у прем'єр-міністра Ющенка було побільше прав, ніж у людини, про яку Ви іронізуєте. І те, що він ними не скористався, посилаючись (за Вашої допомоги) на царююче безладдя, не на його користь.

        Ще й як скористався. Тому і зайняв перше місце на виборах.

        >
        > А чому б йому, коли він стане Президеном, не посилатись на це ж, на ці ж звичні, пануючі у суспільстві, пригнічуючі обставини. Ось стане Ющенко чи Янукович Президентом, а Немашкало чи Свистович йому почнуть просторікувати про права людини, безладдя та свавілля в армії, міліції, а Президент їм - "опам'ятайтесь та схаменіться, хлопці. Чи Ви здуріли - в Конституцію заглядати. Ви ще б міжнародні документи почитали! Погляньте навкруги! Що коїться, які народ і кадри. Та хіба можна мені з ними та в таких умовах щось зробити. Та тю на вас! Он де гречки більше вродило та на вулицях не стріляють дуже. Так радійте цьому і насолоджуйтесь життям. А до міліції не попадайтесь! І годі вам, бо наступного разу посаджу до кутузки, щоб демократію не підривали!"

        Янукович так Вам і скаже. Ющенко - ні. Особливо гарантовано це стосується останнього речення. От цим Ющенко точно відрізняється від Януковича. Тому і вибір я роблю на його користь. Маленький крок вперед, так би мовити.
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2004.05.20 | Ігор Немашкало

         Це, хлопці, не демократія!

         А, пробачте, охлократія, влада натовпу, чи, інакше кажучи, базарних баб, хоч з огляду на моє базарне життя і не пристало ображати базарних жінок :-). Хіба це прояв демократії - лайка чи звинувачення у курінні травички. Демократія вимагає дотримуватись якихось загальнолюдських визнаних норм поведінки, розмови та суперечки. Суперечку треба вести аргументовано, а не макітрою по голові.
         Якщо у під'їзді хтось вріже в пику та відбере гаманця, то хіба це можна назвати проявом влади народу? Народ вирішив, що хлоп повинен мати гулю під оком та не повинен мати багато грошей.
         Отже якщо дійсно демократично вести цю суперечку про роль та відповідальність прем'єр-міністрів за ту ситуацію, яка склалася в правоохоронних органах та армії, треба наводити якісь нормативні документи, статистику, цитати, роздуми і т.д. А не те щоб "чи ти з глузду з'їхав?! чи травички накурився!? чи троль та -1 чи ще щось таке...
         згорнути/розгорнути гілку відповідей
         • 2004.05.20 | Михайло Свистович

          Re: Це, хлопці, не демократія!

          Ігор Немашкало пише:
          >
          > Отже якщо дійсно демократично вести цю суперечку про роль та відповідальність прем'єр-міністрів за ту ситуацію, яка склалася в правоохоронних органах та армії, треба наводити якісь нормативні документи, статистику, цитати, роздуми і т.д.

          От і наволдьте. І бажано про всіх, а то у Вас ледь не кожен постинг присвячений "поганому Ющенку". Це демократія?
          згорнути/розгорнути гілку відповідей
          • 2004.05.20 | Ігор Немашкало

           Вже навів трохи раніше

           дивіться у дописах - "документи", "спроба розгляду". Ці дописи свідчать про незаперечні факти керування прем'єр-міністрами міністерствами оборони і внутрішніх справ і їх відповідальність за бардак у цих міністерствах, який багатьом громадянам України коштують здоров'я і життя. Досі ці документи і роздуми всер'йоз (якщо не зважати на лайки, ярлики і подібне) не спростовані. Пораду чи умову, назвіть як хочете, симетрії до всіх прем'єр-міністрів - кандидатів на посаду Президента, я виконав. Можете долучити до згаданих вище дядьків ще Кінаха, Пустовойтенка... Це вже Ви виокремлюєте Ющенка. Чи капелюха горить :-)?
           Пропоную я і практичні дії - звернутися до всіх згаданих дядьків - колишніх та діючих прем'єр-міністрів, кандидатів і навіть не кандидатів на посаду Президента, з запитанням, що вони зробили за часи свого прем'єрства у наведених галузях і що намагаються робити далі на посаді Президента чи інших посадах. Що Ви маєте проти цього? Невже маєте острах падіння кумирів? Чи вже звикли до безладдя у правоохоронних органах і армії? Але ж саме постинг Майдан-інформу застерігає від такої звички!
           згорнути/розгорнути гілку відповідей
           • 2004.05.20 | Михайло Свистович

            Я Вам знову нагадую про пропорцію.

            Ігор Немашкало пише:
            > Можете долучити до згаданих вище дядьків ще Кінаха, Пустовойтенка... Це вже Ви виокремлюєте Ющенка. Чи капелюха горить

            Нічого не горить, бо я не маю стосунку до Ющенка. Але пропорція у Ваших дописах нагадує пропорцію "Епіцентру".

            > Невже маєте острах падіння кумирів?

            Не робіть вигляд, що Ви не читали моїх критичних статей щодо Ющенка.

            > Чи вже звикли до безладдя у правоохоронних органах і армії?

            Звикли, напевно, Ви, адже, приставши спочатку на мою пропозицію зробити щось (а не поговорити на форумі) у боротьбі зі свавіллям, потім відмовились від цього.
            згорнути/розгорнути гілку відповідей
            • 2004.05.20 | Ігор Немашкало

             Не читав, але чув

             просто не встиг прочитати, але чув від Вас про цю критику і що вона наробила в стані Ющенка легкий переполох.
             Пропорцію намагаюсь витримувати. Вчуся на ходу. Так що від епіцентру відхожу. Так що можна цю критику критичної критики відкинути вже.
            • 2004.05.22 | Ігор Немашкало

             Звинувачення прем'єрів

             ось до мене приєднався автор шокової статті в "Дзеркалі тижня" Юрій Бутусов.

             " РОЗПОВІДІ ПРО ПІДРИВНИКІВ ЯК ЦЕ БУЛО НАСПРАВДІ"

             http://www.zn.kiev.ua/ie/show/495/46566/

             "Передусім — «незадовільний» стан безпеки 275-ї бази було офіційно відзначено ще в січні 2001 року — понад три роки тому. Відтоді Президент Л.Кучма, прем’єр-міністри В.Ющенко, А.Кінах і В.Янукович, три міністри оборони і купа чиновників рангом нижче були в курсі ситуації і все-таки не змогли убезпечити арсенал."
             ...
             "І було б непогано викликати, хоча б для допиту, зо п’ять українських прем’єрів, які ігнорували вимоги безпеки арсеналів, і навіть Самого... "
 • 2004.05.12 | Тестер

  Re: Ігор, перестань писати дурість. Чи коноплі накурився? (-)

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2004.05.12 | Михайло Свистович

   Не курив він. Це у нього така особливість характеру: хлібом не

   годуй, але дай з кимсь посперечатись на будь-яку тему. От і провокує на суперечку.
 • 2004.05.12 | 123

  Немашкало-один із організаторів бєспрєдєла на ринках Харкова?(-)

 • 2004.05.12 | Franko

  Кабінет Ющенка мав дуже мало часу.

  І поза тим він дуже багато зробив. Зміни, про які Ви кажете, потребують часу значно більше. Колосальні економічні зрушення, які мали місце, плюс колосальні соціальні, про відсутність яких Ви говорите, в сумі являють собою взагалі таку афігєнну реформу, яка навряд чи навіть теоретично можлива у такі терміни.
 • 2004.05.12 | Dworkin

  Министра ВД - всегда назначал прездиент, а не Ющенко! (-)

 • 2004.05.12 | Раціо

  Назва "Наша Україна" цілком доречна

  Тому що ПОЛІТИКИ як такої в Україні іще нема. В Україні продовжується процес боротьби за саму незалежність, яка лишилася незавершена в 91-му, бо не було проведено головне: люстрація, не була відсторонена від влади ОКУПАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ. Тому зараз саме йде боротьба між нашою Україною, і їхньою Малоросією, де вони призначені намісниками.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua