МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

МІШУРА В.Д. про грантоедов

05/24/2004 | Нестор Летов
теперь все ясно, на кого работает Агенство моделювання ситуацый

ЗАСІДАННЯ П’ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТЕ
Сесійний зал Верховної Ради України
21 травня 2004 року, 10.00 година
Веде засідання Перший заступник Голови Верховної
Ради України МАРТИНЮК А.І.
...

12:02:54
МІШУРА В.Д.

...

Аналіз показує, що найбільшу грантову підтримку отримують структури, які називають себе правовою опозицією. Я не буду наводити приклади, вони є. Але я можу назвати лише три прізвища, скажімо, директорів інститутів, які входять до складу "Нашої України". Це скажемо і Борис Тарасюк (Інститут євроатлантичного співробітництва), пан Ключковський (Інститут виборчого права) і інші. Скажімо, Томенко, який очолює Інститут політики. У минулому і пан Зварич очолював, скажемо, і пан Стретович, і таке інше.
Як свідчить Агентство моделювання ситуацій :) , "Демоверсія 4", це Київ 2004 рік, сторінка 10-15. Я знову цитую. "Тендерне отримання грантів. Здебільшого отримують структури, які досить тісно співпрацюють з опозицією. Такі структури, як фундація відритого суспільства, агенція соціального проектування тощо виконують певний обсяг робіт з аналітичного забезпечення діяльності окремих політикв та політичних угрупувань. І наводять приклад. Цитую далі: "Так, слідує згадати діяльність незалежної профспілки журналістів та громадської ради при Комітеті Верховної Ради України, очолюваному Миколою Томенком, і підтримку цих ініціатив міжнародним фондом "Відродження" агенція соціального проектування досить активно працює щодо актуалізації проблеми створення єдиної партії під Ющенка тощо." Кінець цитати.

Відповіді

 • 2004.05.25 | Сова

  Нестору Лєтову мало простору на "Темнику?"

  Поставимо з голови на ноги.Грантоїди не так страшні, як страшні бюджетоїди. Час ставити питання, чим займається Контрольно-ревізійне управління. Влада має бути підзвітна народу. Несторе, на які кошти існує "Темник"? Виберете самі чи підказати? На російські? На бюджетні? На позабюджетні? На олігархічні? На власні? Невже Ви думаєте, що можна всім забити голову дурницями про грантоїдів? Особливо, тут на Майдані. Ви ж хоч трошки орієнтуйтесь в тому, де є попит на такі нісенітниці. Чи може Ви вже залишили словоблудити на "Темнику"? А ще краще перегляньте фільм "Покаяння".
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2004.05.25 | Ded

   “Грантоед” под микроскопом

   “Грантоед” под микроскопом

   www.politika.org.ua

   Украина вступила в странную эпоху: власть не верит негосударственным организациям, те – власти. А народ – предпочитает не верить никому...

   ... даже самым “свободным” и “независимым” масс-медиа.
   В недалеком 2001-м, среди главных приоритетов реформирования политической системы была указана “оптимизация взаимоотношений политической власти с институтами гражданского общества”. Речь шла именно об общественных организациях, на языке официоза именующихся “негосударственные организации” (НГО).
   В идеале, общественные организации должны стать промежуточным звеном между государством и гражданином. Они призваны отстаивать интересы простого человека, лоббировать те или иные важные позиции какого-либо социального слоя или группы. Свобода ассоциаций, и уважение к их правам обеспечит государственному организму гармоническое объединение интересов разных слоев и групп общества – то есть ту самую основу стабильности в государстве.
   Тем не менее, современная практика формирования гражданского общества и становление его институтов в Украине указывает на значительные деформации, которые возникают в развитии этого процесса.
   Речь идет о взаимном недоверии власти к НГО и НГО к власти, а также низкое влияние общественных организаций на общество.
   Существует целый ряд факторов, которые приводят к возникновению данной ситуации, которые можно условно разделить на несколько групп.
   Первая– политические.
   Восприятие власти как врага НГО. Стойкое непринятие власти существует в большинстве общественных организаций. Фактически “третий сектор” рассматривает себя как оппозицию власти. И даже непримиримую оппозицию. Конечно, НГО должны лоббировать интересы определенных групп перед властью. И в этом лоббировании они могут и должны оппонировать государственным органам.
   Однако речь не идет о деструктивной оппозиции НГО, следует говорить о конструктивном поиске диалога. Ибо в своем формировании образа “власти-врага” НГО пренебрегают сотрудничеством с государством. В то же время, сама власть также усматривает в оппозиционных НГО одну лишь деструктивную силу и не учитывает конструктивные предложения “третьего сектора”. Создается замкнутый круг, в котором стороны не слышат и не хотят слышать друг друга.
   Политизация НГО. Накануне избирательных кампаний основные политические игроки создают “под себя” так называемые “низовые структуры общественной поддержки” в виде коалиций и форумов НГО. Эти структуры играют роль имитатора помощи со стороны политической силы определенным группам населения. Достаточно эффективный прием для избирательных кампаний, надо признать.
   Однако, некоторые политические силы избрали для себя роль защитника интересов всего “третьего сектора”, который, по их мнению, находится под давлением власти. Именно они в среде НГО оказывают содействие формированию из власти образа врага. В этой игре ставкой является авторитет власти, и соответственно - имидж государства, которое эта самая власть олицетворяет.
   При условии отсутствия в НГО иммунитета от политических манипуляций, общественные организации становятся удобным инструментом деструктивных сил в их борьбе за государственный трон.
   Вторая группа – качество услуг НГО.
   Низкий профессиональный уровень значительной части НГО (в том числе аналитических центров)
   И, соответственно, старание имитировать бурную деятельность. Как отмечают эксперты Фонда “Европа ХХІ”, значительная часть отечественных организаций функционируют скорее для заработков путем получения спонсорской и донорской помощи. Разумеется, об общественном благе и содействии переходу Украины к демократии речь даже не идет. Есть НГО, которые одним лишь фактом своего существования дискредитируют “третий сектор”.
   Иногда некоторые НГО, “отрабатывая” грантовую помощь проводят “исследования”, мониторинги, общественные кампании, которые не отвечают не только элементарным профессиональным стандартам, но и не имеют никакого практического значения. В то же время, эти НГО требуют от государства немедленного учета своих “достижений” и принятия властью соответствующих решений.
   Несвоевременность и неадекватность рекомендаций НГО.
   Часть аналитических НГО проводит довольно основательные исследования в узких сферах (коммерческое право, борьба и профилактика онкозаболеваний, образование и т.п.). Их результаты достаточно интересны, тем не менее оформление, представление и рекомендации полностью отсутствуют. То есть, такие общественные организации попросту не имеют подобного опыта.
   Некоторые другие НГО, наоборот, обращают внимание на форму представления своих материалов, однако их рекомендации абсолютно неадекватны современной ситуации. Например, так было относительно применения опыта бразильского “бюджета участия” (формирование местных бюджетов путем общественных слушаний) в Киеве. Это интересно, но… нереально в наших условиях.
   Таким образом, власть не получает ответов на поставленные вопросы, а НГО, в таком случае, работают в ящик.
   Третья группа– внешние факторы.
   Зависимость НГО от западных доноров.
   С одной стороны, западная интеллектуальная и финансовая поддержка, которая была предоставлена через целый ряд донорских структур для развития в Украине институтов гражданского общества, расширения сети НГО и усовершенствования местного самоуправления, — это неоценимый вклад западных стран у формирования гражданского общества в Украине. И этот факт нельзя игнорировать.
   Но, тем не менее, невозможно отрицать и негативные стороны западного финансирования. Как отмечается в исследовании Фонда “Европа ХХІ”, гранты обеспечивают общественным организациям независимость от украинской власти. Но одновременно НГОобретает другую зависимость – от своего спонсора. Соответственно, доноры определяют и суммы и сроки выполнения проектов, и то, каким организациям давать деньги, а каким нет. Для примера, есть несколько типов грантов для аналитических центров:
   · создание или адаптация методики анализа процессов, законопроектов и т.п.
   · непосредственное проведение мониторингов, экспертиз законопроектов, постановлений и решений власти, которые нарушают права граждан
   · мониторинг печати и нарушений прав граждан
   · организация общественных слушаний.
   Получила бы организация финансирование, если бы не обнаружила хотя бы десяти нарушений прав граждан со стороны власти? Конечно же, нет.
   Таким образом, с одной стороны доноры стимулируют гражданскую активность и оказывают содействие НГО в их лоббистской деятельности по защите интересов своих членов. Но другой стороны, доноры непрямо оказывают содействие формированию отрицательного образа власти. Основной акцент грантодатели делают на проявление негативов, а не на поиск конструктива. Хотя, конечно, нельзя исключать возможности наличия больших грантовых программ по содействию сотрудничеству НГО и власти.
   Второстепенность украинских НГО для программ иностранной финансовой помощи
   Существует многомиллионная программа американской помощи в виде грантов USAID. Тем не менее, эти гранты, как правило, выиграют большие американские консалтинговые группы. По определение экспертов Фонда “Европа ХХІ” – это так называемые "beltway bandits" ("бандиты c большой дороги"). Такие сегодня реформируют гражданское общество в Украине, а завтра грант закончится — и они переедут реформировать сельское хозяйство в Заире.
   В конкурсах USAID на проекты реформирования определенных сфер общественной жизни в Украине отечественные организации принимают участие только как вспомогательный ресурс для американских консалтинговых фирм. По американскому законодательству, руководить проектами USAID могут только граждане США. Колоссальная разница в зарплате между американским и украинским персоналом подрывает доверие к многим американцам, которые работают в организациях помощи, сея сомнения относительно их настоящей цели.

   Вместо послесловия
   “Третий сектор” пока сам не готов к конструктивному диалогу с властью. Он не структурирован, а его профессионализм желает лучшего. Кроме того, с началом предвыборной кампании-2004, политизация НГО существенно подорвет диалог между институтами гражданского общества и властью.
   “Третьему сектору” следует более внимательно относиться к своей миссии и не идти на поводу у сиюминутной выгоды. Ведь цель НГО - содействовать формированию гражданского общества, прозрачности принятия решений властью и общественный контроль за исполнением этих решений. В то же время, априорная оппозиционность НГО фактически ставит в тупик любой конструктивный диалог.
 • 2004.05.25 | Голобуцький

  Re: МІШУРА В.Д. про грантоедов

  Вот это супер!!! Мы теперь и на коммунистов работаем! Спасибо Летову за информацию и за рекламу!
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2004.05.25 | Сова

   Несторе: в Україні - 10 мільйонів грантоїдів

   http://www.newizv.ru/news/?id_news=6815&date=2004-05-25

   ... число голодных в СНГ гораздо больше, чем в Центральной и Восточной Европе. Так, в Туркмении голодают около 1,28 млн. из 6,4 млн. населения, в Таджикистане – 2,6 млн. из 6,5 млн., в Киргизии – 1,75 млн. из 5 млн., в Узбекистане – 9 млн. из 25,5 млн., в Казахстане – 5,25 млн. из 15 млн., в Азербайджане – 2,9 млн. из 8,3 млн., в Армении – 1,29 из 3,21 млн., в Грузии – 1,54 млн. из 4,4 млн., на Украине – 9,8 млн. из 49 млн., в Белоруссии – 2 млн. из 10 млн., в Молдавии (без учета населения Левобережья) – 740 тыс. из 3,7 млн. Таким образом, произведя подсчеты на основании данных ФАО, «Новые Известия» получили цифру в 38,15 млн. – столько человек голодают в странах СНГ, что на 28% больше аналогичных показателей в Центральной и Восточной Европе.

   Як бачите, Несторе, кожний п'ятий у нас грантоїд, бо йому нема що їсти. Кожний п'ятий думає, де йому знайти грант на буханець хліба. Кожний п'ятий - це бабусі і дідусі, яким платять пенсію у 120-150 гривень, із яких вони мають майже половину віддають квартплатою. Ви, майбуть, не їздите приміськими електричками і не бачите, що на 80% в них їздять одні бабусі, які везуть молоко або щось з огороду, щоб привезти додому дві гривні. Моторошно дивитись, як семидесятирічна бабця ходить по поїзду і просить купити в неї кіло картоплі за 50 копійок.
   Несторе, кожний п'ятий молодий чоловік або жінка у нас працює за кордоном. Вони додому шлють також гранти, бо їх дітям нема що вдягати і нема що їсти.
   А ще Несторе, грантоїдами у нас стають відразу після закінчення школи. Бо, не маючи можливості десь працевлаштуватись, молодь йде реєструватись на біржу праці, щоб хоч якийсь грант отримувати.
   Чи багато грантів їм дають, щоб отримати безплатну освіту в Києві?
   Вони про це і не мріють.
   То що ж Ви нам мішурою голову забиваєте?


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua