МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Положення про Резервний фонд КМУ

10/13/2008 | Манул
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про затвердження Положення про резервний фонд Кабінету Міністрів України
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 10, ст. 51 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про резервний фонд Кабінету Міністрів України (додається).
Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 22 лютого 1996 року N 62/96-ВР
ПОЛОЖЕННЯ про резервний фонд Кабінету Міністрів України
1. Резервний фонд Кабінету Міністрів України (далі - резервний фонд) утворюється відповідно до Закону України "Про бюджетну систему України" ( 512-12 ) для фінансування невідкладних витрат у народному господарстві, соціально-культурних та інших заходів, не передбачених і які не могли бути передбачені під час затвердження Державного бюджету України на відповідний рік.
2. Резервний фонд передбачається в Державному бюджеті України в розмірі до двох відсотків обсягу видатків державного бюджету.
Загальна сума резервного фонду на кожний рік затверджується Верховною Радою України в порядку, встановленому Законом України "Про бюджетну систему України".
3. Фінансування видатків з резервного фонду здійснюється за постановою Кабінету Міністрів України відповідно до обгрунтованого подання міністерств, відомств, інших органів державної виконавчої влади та висновку Міністерства фінансів України і Міністерства економіки України щодо економічної доцільності та ефективності фінансування видатків за рахунок резервного фонду.
Резервний фонд Кабінету Міністрів України не може використовуватися, зокрема:
1) для погашення боргів, у тому числі пов'язаних з гарантіями чи іншими видами забезпечення, наданими Кабінетом Міністрів України;
2) для збільшення сум по статтях видатків, передбачених у державному бюджеті.
На засідання Кабінету Міністрів України, на якому приймається рішення про фінансування видатків з резервного фонду, заздалегідь (не пізніш як за три дні до засідання) в письмовій формі запрошуються представники від постійної Комісії Верховної Ради України з питань бюджету, яким завчасно передаються всі відповідні документи. Ці представники мають право виступити із зазначеного питання на засіданні Кабінету Міністрів України.
4. Резервний фонд використовується на фінансування:
1) витрат, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями;
2) робіт по ліквідації наслідків стихійних явищ та аварій;
3) непередбачених витрат, пов'язаних з введенням законів;
4) інших заходів, не передбачених і які не могли бути передбачені під час затвердження Державного бюджету України, з визначенням при цьому розміру коштів, який не може перевищувати 20 відсотків загального обсягу резервного фонду.
5. Кошти резервного фонду можуть використовуватися лише в необхідних межах за цільовим призначенням на фінансування заходів, передбачуваних постановами Кабінету Міністрів України.
Залишок невикористаних коштів резервного фонду за станом на 31 грудня року, в якому їх виділено, підлягає поверненню до Державного бюджету України.
Контроль за цільовим і своєчасним використанням міністерствами, відомствами, іншими органами державної виконавчої влади коштів резервного фонду здійснює Міністерство фінансів України.
Органи державної виконавчої влади та виконавчі органи місцевих Рад разом з органами Міністерства фінансів України здійснюють контроль за надходженням та правильним використанням підприємствами, установами і організаціями виділених з резервного фонду коштів.
6. Кабінет Міністрів України щомісяця подає Верховній Раді України докладні письмові звіти про витрати з резервного фонду з обгрунтуванням їх необхідності, економічності та ефективності, а також про досягнення фактичних результатів за підсумками використання коштів резервного фонду.
Розгляд поданих документів і прийняття рішення Верховною Радою України щодо схвалення видатків з резервного фонду та можливості відновлення суми резервного фонду здійснюється під час найближчого розгляду проекту Закону про внесення змін і доповнень до Закону про Державний бюджет України або про його виконання.
Порушення Кабінетом Міністрів України, іншим зазначеним у цьому Положенні органом чи їх посадовими особами вимог, встановлених цим Положенням, є достатньою підставою для незатвердження Верховною Радою України відповідних видатків з резервного фонду і повернення до резервного фонду витрачених коштів і процентів по них за рахунок винних посадових осіб чи за рахунок коштів, виділених у державному бюджеті на відповідний орган.
Контроль за використанням коштів резервного фонду здійснює постійна Комісія Верховної Ради України з питань бюджету.

Відповіді

 • 2008.10.13 | samopal

  РНБО наказала невідкладно (/)

  Рада нацбезпеки та оборони доручила Кабінету міністрів невідкладно вирішити питання з фінансування дострокових парламентських виборів за рахунок коштів з резервного фонду.

  Указ президента Віктор Ющенка про введення в дію відповідного рішення РНБО оприлюднено на сайті глави держави.

  Далі буде...


  http://www.pravda.com.ua/news/2008/10/13/82751.htm
 • 2008.10.13 | samopal

  Ющенко ввів указом (/)

  Президент Виктор Ющенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 октября 2008 г. "О безотлагательных мерах по обеспечению конституционных избирательных прав граждан Украины во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины".

  Соответствующий указ № 923/2008 размещен на официальном сайте главы государства.

  Согласно указу, контроль за его выполнением возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раису Богатыреву. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

  Согласно решению СНБО, Кабинет министров, в частности, должен "безотлагательно решить вопрос о выделении Центральной избирательной комиссии из резервного фонда государственного бюджета необходимых для обеспечения финансирования подготовки и проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, назначенных на 7 декабря 2008 г., и обеспечить их перечисление до 17:00 13 октября 2008 г. Министерством финансов и Государственным казначейством Центральной избирательной комиссии".

  Против этого решения СНБО голосовали премьер-министр Юлия Тимошенко и министр внутренних дел Юрий Луценко.


  http://durdom.in.ua/site/kament/id/4459.phtml

  Цікаво інше:
  - Наразі рішення про початок дострокових виборів призупинене рішенням суду...
  - Слідчі дії проти тих, хто приймав судове рішення призупинені рішенням суду...
  - Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк просить Конституційний Суд розглянути на найближчому пленарному засіданні конституційне подання депутатів щодо права президента достроково припинити повноваження парламенту. http://www.pravda.com.ua/news/2008/10/13/82746.htm
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2008.10.13 | samopal

   Указз. Пiсня "Яблучко" переможно шириться ©.. (/)

   УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 923/2008
   Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 жовтня 2008 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення конституційних виборчих прав громадян України під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України»

   Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

   1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 жовтня 2008 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення конституційних виборчих прав громадян України під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України» (додається).

   2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

   3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

   Президент України Віктор ЮЩЕНКО

   13 жовтня 2008 року   РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
   РІШЕННЯ
   від 13 жовтня 2008 року

   Про невідкладні заходи щодо забезпечення конституційних виборчих прав громадян України під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України

   З метою запобігання виникненню загрози національній безпеці України шляхом порушення прав і свобод громадян при проведенні позачергових виборів до Верховної Ради України, призначених на 7 грудня 2008 року, недопущення погіршення суспільно-політичної ситуації в державі в умовах дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, маніпулювання суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації, а також ураховуючи звернення Центральної виборчої комісії до Президента України та Кабінету Міністрів України щодо фінансування підготовки та проведення вказаних позачергових виборів, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

   1. Визнати забезпечення неухильного додержання конституційних виборчих прав громадян під час підготовки та проведення 7 грудня 2008 року позачергових виборів до Верховної Ради України одним із пріоритетних напрямів реалізації державної політики з питань національної безпеки України у внутрішньополітичній сфері.

   2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям ужити відповідно до визначених Конституцією та законами України повноважень необхідних заходів для:

   створення для всіх суб'єктів виборчого процесу рівних умов участі у виборах;

   створення належних умов для роботи виборчих комісій, зокрема, забезпечення їх у визначені строки в установленому порядку приміщеннями, транспортом, комп'ютерною технікою, засобами зв'язку, інвентарем;

   забезпечення належних умов для здійснення вільного волевиявлення громадян під час голосування на виборах, в тому числі шляхом сприяння у вирішенні питань обладнання приміщень для голосування у визначений Законом України «Про вибори народних депутатів України» строк;

   недопущення маніпулювання суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації.

   3. Кабінету Міністрів України невідкладно вирішити питання про виділення Центральній виборчій комісії з резервного фонду державного бюджету необхідних коштів для забезпечення фінансування підготовки та проведення позачергових виборів до Верховної Ради України, призначених на 7 грудня 2008 року, та забезпечити їх перерахування до 17.00 13 жовтня 2008 року Міністерством фінансів України та Державним казначейством України Центральній виборчій комісії.

   4. Міністерству закордонних справ України разом із Центральною виборчою комісією вжити необхідних заходів щодо забезпечення участі офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій для здійснення спостереження за організацією і проведенням позачергових виборів до Верховної Ради України.

   5. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у межах визначених повноважень вжити заходів із забезпечення належного громадського порядку та безпеки протягом виборчого процесу, в тому числі у день голосування та дні встановлення результатів позачергових виборів до Верховної Ради України, неухильно додержуючись вимог законодавства України щодо заборони втручання у виборчий процес й діяльність виборчих комісій, а також недопущення втручання у здійснення правосуддя, впливу на суд чи суддів у будь-який спосіб.

   Проти цього рішення голосували Ю.Луценко та Ю.Тимошенко.

   Голова Ради національної безпеки і оборони України В. ЮЩЕНКО

   Секретар Ради національної безпеки і оборони України Р. БОГАТИРЬОВА


   http://www.president.gov.ua/documents/8431.html

   І це не дивно
 • 2008.10.13 | ViKiNg

  Re: Положення про Резервний фонд КМУ

  Для того, чтобы помешать проведению досрочных парламентских выборов, Тимошенко пойдет не только на прессинг судей, но и на блокирование финансирования ЦВК. Это вполне действенный метод, особенно в условиях, когда бюджет еще не принят.
 • 2008.10.13 | beauty

  О.Турчинов:Вибори не стихійне лихо,фінансування з РФонду не буде

  БЛОК ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО

  ПРЕС-СЛУЖБА  Олександр Турчинов: Вибори не будуть фінансуватись за рахунок резервного фонду  Перший віці-прем‘єр-міністр в коментарі для преси заявив, що Уряд не може фінансувати вибори з резервного фонду.

  «Згідно закону, резервний фонд використовується Урядом виключно на подолання наслідків стихії або подій, які до них прирівнюються», – пояснив він.

  Олександр Турчинов наголосив на тому, що вносити зміни до бюджету, в тому числі й ті, що стосуються фінансування дострокових виборів – це прерогатива виключно парламенту.

  «Безумовно, дехто хоче, щоб позачергові вибори стали стихійним лихом для держави, але ж Уряд порушувати закон не буде», – підкреслив Перший віце-прем‘єр-міністр.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2008.10.13 | Микола Гудкович

   Турчинов каже неправду. Дивіться самі:


   Турчинов:
   «Згідно закону, резервний фонд використовується Урядом виключно на подолання наслідків стихії або подій, які до них прирівнюються».

   Закон:
   «4. Резервний фонд використовується на фінансування:
   1) витрат, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями;
   2) робіт по ліквідації наслідків стихійних явищ та аварій;
   3) непередбачених витрат, пов'язаних з введенням законів;
   4) інших заходів, не передбачених і які не могли бути передбачені під час затвердження Державного бюджету України, з визначенням при цьому розміру коштів, який не може перевищувати 20 відсотків загального обсягу резервного фонду.»
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2008.10.13 | OlalaZhm

    Re: Турчинов не може довго читати і обмежується першими рядками

    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2008.10.13 | ak1001

     та все він може. просто бреше, бо

     лознуг БЮТ - день без брехни прожит зря
     а так вот "отработал"
    • 2008.10.13 | 100%

     Re: Турчинов не може довго читати і обмежується першими рядками

     З А К О Н У К Р А Ї Н И
     Про вибори народних депутатів України
     1. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів
     здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету
     України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів
   • 2008.10.13 | RuT

    внимательно перечитайте 4-й пункт и

    сравните сумму требуемую на выборы и сумму, которая находится в резервном фонде.
 • 2008.10.13 | samopal

  КРУ попередило Тимошенко про відповідальність (/)

  Головне контрольно-ревізійне управління вимагає від прем’єра Юлії Тимошенко не допустити бюджетних правопорушень при фінансуванні проведення позачергових виборів до Верховної Ради.

  Про це йдеться у листі голови ГоловКРУ Миколи Сивульського до Тимошенко, поширеному його прес-службою.

  Так, ГоловКРУ застерігає Тимошенко від намагань профінансувати проведення позачергових виборів за рахунок резервного фонду Держбюджету.

  "Така позиція є протизаконною і штовхає уряд на здійснення бюджетного правопорушення", - сказано у листі.

  Сивульський, зокрема, зазначає, що можливості використання резервного фонду Держбюджету визначає своїм рішенням Верховна Рада.

  Крім того, він заявляє, що суттєве збільшення резервного фонду Держбюджету у 2008 році зумовлено потребою фінансування невідкладних робіт з подолання наслідків стихійного лиха у Західних областях України.

  "Враховуючи зазначене вище, беручи до уваги, що серед підстав, які послужили збільшенню резервного фонду, видатки на фінансування позачергових виборів народних депутатів Верховною Радою не декларувалися, фінансування позачергових виборів ... є протизаконним", - сказано у листі.

  Таким чином, зазначають у ГоловКРУ, якщо уряд ухвалить рішення про використання коштів резервного фонду на проведення позачергових виборів, то це буде нецільовим використанням бюджетних коштів, тобто бюджетним правопорушенням.

  "У випадку фінансування позачергових виборів за рахунок коштів резервного фонду у діях посадових осіб уряду вбачаються також ознаки перевищення службових повноважень", - йдеться у повідомленні.

  При цьому ГоловКРУ радить уряду профінансувати вибори виключно за рахунок коштів Держбюджету, спеціально окремим рядком передбачених у ньому шляхом внесення змін до закону про Держбюджет на відповідний календарний рік.


  http://www.pravda.com.ua/news/2008/10/13/82741.htm
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2008.10.13 | OlalaZhm

   Re: КРУ попередило Тимошенко про відповідальність (/)

   Ага, вона б ще свого чоловіка призначила головою КРУ - він би її і не про таке попередив :) Ржунімагу
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2008.10.13 | samopal

    Може кума?

    OlalaZhm пише:
    вона б ще свого чоловіка призначила головою КРУ

    Як, наприклад, "зьому" на голову НБУ, а кума йому на голову - наглядати...
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2008.10.13 | Манул

     Re: Аго-о-в, прихильники Ющенка на Заході!

     Тепер чекайте коштів на подолання наслідків стихії від Бога, позаяк Ющенко вирішив, що Бог винен у повенях - хай Бог і розплачується. Вибори потрібніші.
     Тож, моліться, панове, і голосуйте за широку коаліцію Ющенка-Януковича-Литвина!
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
 • 2008.10.13 | samopal

  Тимошенко проігнорувала "deadline" Ющенка (/)

  Кабінет Міністрів у понеділок не розглядав виділення Центвиборчкому коштів для забезпечення фінансування підготовки і проведення позачергових виборів Верховної Ради.
  Про це повідомляє Обком з посиланням на прес-службу Кабміну.
  За словами представника прес-служби, у понеділок Кабмін не планував і не планує проводити будь-які позачергові засідання, а планові чергові засідання проводяться, як правило, по середах...


  http://www.pravda.com.ua/news/2008/10/13/82780.htm
  згорнути/розгорнути гілку відповідей


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2024. Цей сайт підтримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг".