МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Фінансове забезпечення виборів (закон)

10/13/2008 | Манул


З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про вибори народних депутатів України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 27-28, ст.366 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2747-IV ( 2747-15 ) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 35-36,
ст.446 }

{ З 19.08.2005 року набуває чинності нова редакція статей
про порядок складання загальних списків виборців та про
порядок уточнення загального списку виборців згідно із
Законом N 2777-IV ( 2777-15 ) від 07.07.2005, ВВР, 2005,
N 38-39, ст.449 }

{ В редакції Закону
N 2777-IV ( 2777-15 ) від 07.07.2005, ВВР, 2005, N 38-39,
ст.449 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3099-IV ( 3099-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2005, N 52, ст.566
N 3368-IV ( 3368-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 10-11, ст.97
N 3437-IV ( 3437-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 10-11, ст.98
N 3519-IV ( 3519-15 ) від 14.03.2006, ВВР, 2006, N 33, ст.285
N 1114-V ( 1114-16 ) від 01.06.2007, ВВР, 2007, N 28, ст.383 }

{ Додатково див. Закон
N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007, ВВР, 2007, N 20, ст.282 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року }

Розділ VI
ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ
ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ

Стаття 48. Фінансування виборів депутатів

1. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів
здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету
України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів,
та коштів виборчих фондів партій (блоків), кандидатів у депутати
від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією.

2. Партія (блок), кандидатів у депутати від якої
зареєстровано Центральною виборчою комісією, для фінансування
своєї передвиборної агітації зобов'язана утворити свій виборчий
фонд, що формується в порядку, встановленому цим Законом.

3. Фінансування передвиборних агітаційних заходів чи
матеріалів з джерел, не передбачених частиною першою цієї статті,
незалежно від наявності погодження з партіями (блоками) -
суб'єктами виборчого процесу чи висунутими ними кандидатами у
депутати, забороняється.

Стаття 49. Фінансове забезпечення підготовки і проведення
виборів депутатів за рахунок коштів Державного
бюджету України, виділених на підготовку та
проведення виборів депутатів

1. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів
депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених
на підготовку та проведення виборів депутатів, здійснюється
Центральною виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих
коштів.

2. Обсяг коштів для підготовки і проведення виборів депутатів
за поданням Центральної виборчої комісії передбачається окремим
рядком у законі про Державний бюджет України.

3. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів, у
тому числі на друкування інформаційних плакатів партій (блоків),
кандидатів у депутати від яких зареєстровано Центральною виборчою
комісією, на оплату публікації в засобах масової інформації
передвиборних програм партій (блоків), часу мовлення на радіо і
телебаченні здійснюються Центральною виборчою комісією та
окружними виборчими комісіями відповідно до затверджених
Центральною виборчою комісією кошторисів видатків у межах коштів,
передбачених на підготовку і проведення виборів у Державному
бюджеті України.

4. Кошти на підготовку і проведення виборів депутатів,
передбачені Державним бюджетом України, перераховуються Державним
казначейством України Центральній виборчій комісії у триденний
строк з дня оголошення про початок виборчого процесу.

5. Центральна виборча комісія затверджує середні норми
видатків окружної виборчої комісії, а також середні норми видатків
для потреб дільничних виборчих комісій, які повинні включати в
себе, зокрема, витрати на майновий найм (оренду) приміщень
виборчих комісій та оплату використання матеріально-технічних
засобів і оплату праці членів комісій.

6. Окружна виборча комісія у десятиденний строк з дня її
утворення на основі середніх норм видатків, затверджених
відповідно до частини п'ятої цієї статті, складає єдиний кошторис
видатків для підготовки і проведення виборів із включенням до
нього видатків окружної виборчої комісії та видатків для потреб
дільничних виборчих комісій територіального округу. Єдиний
кошторис видатків окружної виборчої комісії затверджується
Центральною виборчою комісією.

7. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку,
встановленому Центральною виборчою комісією спільно з
Міністерством фінансів України.

8. Окружна виборча комісія зобов'язана не пізніш як у
семиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів
депутатів повернути не використані нею на підготовку і проведення
виборів кошти Державного бюджету України на рахунок Центральної
виборчої комісії. Державне казначейство України у триденний строк
від дня надходження цих коштів інформує Центральну виборчу комісію
про повернення цих коштів на її рахунок.

9. Окружна виборча комісія у п'ятнадцятиденний строк з дня
офіційного оприлюднення результатів виборів складає та подає до
Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та
використання коштів Державного бюджету України на підготовку і
проведення виборів депутатів у порядку, встановленому Центральною
виборчою комісією, за формою, затвердженою Центральною виборчою
комісією спільно з Державним казначейством України.

10. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів
Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення
виборів депутатів, здійснюється Центральною виборчою комісією та
відповідними органами Державної контрольно-ревізійної служби
України у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією
спільно з Міністерством фінансів України.

Відповіді

 • 2008.10.13 | ak1001

  Re: Фінансове забезпечення виборів (закон)

  резервний фонд кабінету міністрів - частина державного бюджету України
  тому ніякого протиріччя статті першій нема


  1. Резервний фонд Кабінету Міністрів України (далі -
  резервний фонд) утворюється відповідно до Закону України "Про
  бюджетну систему України" ( 512-12 ) для фінансування невідкладних
  витрат у народному господарстві, соціально-культурних та інших
  заходів, не передбачених і які не могли бути передбачені під час
  затвердження Державного бюджету України на відповідний рік.


  2. Резервний фонд передбачається в Державному бюджеті України
  в розмірі до двох відсотків обсягу видатків державного бюджету.

  Загальна сума резервного фонду на кожний рік затверджується
  Верховною Радою України в порядку, встановленому Законом України
  "Про бюджетну систему України".


  ----
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2008.10.13 | 100%

   Re: Фінансове забезпечення виборів (закон)

   виключно за рахунок коштів Державного бюджету
   України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів

   2. Обсяг коштів для підготовки і проведення виборів депутатів
   за поданням Центральної виборчої комісії передбачається окремим
   рядком у законі про Державний бюджет України.

   4. Кошти на підготовку і проведення виборів депутатів,
   передбачені Державним бюджетом України, перераховуються

   10. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів
   Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення
   виборів депутатів, здійснюється Центральною виборчою комісією та
   відповідними органами Державної контрольно-ревізійної служби
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2008.10.13 | ak1001

    Re: Фінансове забезпечення виборів (закон)

    про 2 не знаю

    4 і 10 не конфліктують
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2008.10.13 | Манул

     Re: Шановні друзі, пояснюю

     Законом про вибори в частині фінансування чітко вказано:
     1. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів
     здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету
     України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів,
     та коштів виборчих фондів партій (блоків), кандидатів у депутати
     від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією.
     Зрозуміло: ВИКЛЮЧНО за рахунок коштів Державного бюджету України, ВИДІЛЕНИХ НА ПІДГОТОВКУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ.
     ВИКЛЮЧНО!!!
     - ніякі инші кошти з Державного бюджету, в т.ч. з Резервного фонду Кабміну, не можуть бути використані для проведення виборів, тому що такі дії Бюджетним кодексом України визначаються як НЕЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, що тягне за собою кримінальну відповідальність.
     В Законі Українии "Про Державний бюдет України на 2008 рік" повинен бути рядок про фінансування виборів. В державному бюджеті України на 2008 рік такого рядка немає. Для того, щоб виділення коштів з Державного бюджету на проведення виборів корелювалося з Законом про вибори, потрібно внести зміни в Закон "Про державний бюджет України на 2008 рік", яким передбачити витрати на проведення виборів. Иншого шляху фінансового забезпечення виборів немає!!!
     Инший шлях - це тюрма для розпорядника коштів Держбюджету і підстава для відкриття процедури імпічменту Президента!!! Власне, підписавши сьогоднішній указ Президент такі підстави створив (чит. Конституцію України).
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2008.10.13 | ak1001

      все зрозуміло. виборів не буде. ради не буде

      можливо навіть так і краще :)
     • 2008.10.13 | OLexandra

      А як щодо позачергових виборів?

 • 2008.10.13 | samopal

  Магера вже сказав, що ЦВК почекає до кінця тижня (/)

  ...Заступник голови ЦВК також повідомив, що відносним критичним строком, після закінчення якого комісія не зможе вчасно організувати проведення виборів, стане поточний тиждень, до кінця якого Центвиборчком повинен сформувати окружні виборчі комісії....

  http://www.pravda.com.ua/news/2008/10/13/82783.htm
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2008.10.13 | Манул

   Re: Магера вже сказав, що ЦВЕ почекає до кінця тижня (/)

   samopal пише:
   > ...Заступник голови ЦВК також повідомив, що відносним критичним строком, після закінчення якого комісія не зможе вчасно організувати проведення виборів, стане поточний тиждень, до кінця якого Центвиборчком повинен сформувати окружні виборчі комісії....
   >
   > http://www.pravda.com.ua/news/2008/10/13/82783.htm
   Даремне чекання.
   Недосконалість закону про вибори (її не встигли усунути) полягає в тому, що до складу окружних виборчих комісій повинні увійти представники тих політичних партій (блоків), які мали представництво у Раді попереднього скликання, незалежно від того, мають вони бажання брати участь у нових виборах, чи не мають.
   Крім того, сьогоднішньою ситуацією не визначено (тому що не прийнято закон про опозицію), хто є більшість, хто є опозиція, що теж має значення для формування ОВК: коаліція розпалась, оскільки фракція НУ-НС офіційно вийшла з коаліції. БЮТ залишився в коаліції, отже НУ-НС перейшла в опозицію, нову коаліцію НУ-НС, перебуваючи поза коаліцією, не створила, що призвело до розпуску парламенту.
   Тобто, окружні виборчі комісії не будуть сформовані при не діючій ВРУ не тільки до кінця поточного тижня, а й...: див. математичний знак "до безмежності".
   Глухий кут.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2024. Цей сайт підтримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг".