МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Хочу допомогти тим, хто вивчає історію Криму та кримських татар.

03/31/2003 | Науковець
З цією метою надаю алфавітний перелік статей, матеріалів та документів, які були надруковані у бюлетені "Кримські студії" у 2000-2002 роках.

Ознайомитися з будь-якою з указаних у переліку робіт можливо за адресою : http://www.cidct.org.ua/uk/studii/


Алфавітний перелік
статей, документів та матеріалів, які були надруковані у бюлетені “Кримські студії” у 2000 – 2002 роки.
Алексеева Людмила. Крымскотатарское движение за возвращение в Крым. - №5-6, 2000 рік.

Алтунян Генріх. Як непристойно Криму без татар. - №5-6, 2000 рік.

Аналіз представництва кримських татар в органах влади Автономної Республіки Крим (підготовлено Центром інформації і документації кримських татар). - №2, 2000 рік.

Анотація на книгу Ю.Тищенко, В.Піховшека "Повернення кримських татар. Хроніка подій". - №1, 2000 рік.

Багатогранний талант А. Кримського. - №2-3 (8-9), 2001 рік.

Бекірова Гульнара. Проблема еміграцій кримських татар у російській історичній літературі ХІХ ст.– 30-х років ХХ ст. - №1 (7), 2001 рік.

Бекірова Гульнара. Про рееміграцію кримських татар з Болгарії і Румунії. - №2-3 (8-9), 2001 рік.

Бекірова Гульнара Кримськотатарський національний рух в 50-60 роки ХХ століття: становлення, перші перемоги і зневіра. - №5-6 (11-12), 2001 рік.

Бекірова Гульнара. “Одягом і взуттям спецпереселенці не забезпечені, вони мають вигляд обідранців, а між тим багато хто з них носять на грудях ордени і медалі...”. - №1-2 (13-14), 2002 рік.

Бекірова Гульнара. Стереотипи радянського часу щодо кримськотатарського народу та їх ретрансляція у пострадянському інформаційному просторі. - №3-4 (15-16), 2002 рік.

Беліцер Наталя. Міжетнічні відносини та ісламський чинник у Криму. - №1, 2000 рік.

Беліцер Наталя. Міжнародний досвід захисту прав корінних народів. - №2, 2000 рік.

Беліцер Наталія. Національні, етнічні та релігійні меншини. Характеристика і відмінності. - №3-4 (15-16), 2002 рік.

Білуха Юрій. Аналітично-довідковий матеріал з питань повернення в Україну та облаштування депортованих за національною ознакою осіб. - №1, 2000 рік.

Білуха Юрий, Власенко Ольга. Розвиток етнополітичної ситуації в Криму та вирішення проблем кримськотатарського народу. - №1-2 (13-14), 2002 рік.

Бузницький Юрій. Міжнародний Фонд "Відродження" - внесок в розбудову демократичного, толерантного суспільства в Криму. - №2, 2000 рік.

В Раді представників кримськотатарського народу. - №4, 2000 рік.

В Раді представників кримськотатарського народу. - №1 (7), 2001 рік.

В Раді представників кримськотатарського народу. - №2-3 (8-9), 2001 рік.

В Раді представників кримськотатарського народу. - №4 (10), 2001 рік.

В Раді представників кримськотатарського народу. Витяг із стенограми засідання Ради представників кримськотатарського народу при Президентові України. - №5-6 (17-18), 2002 рік.

Вакатова Лідія. Позбавлення виборчих прав татар у Криму в 1926-1936 роках. - №3-4 (15-16), 2002 рік.

Виступ Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Леоніда Грача на засіданні Комітету з міграції, біженців і демографії. - №3, 2000 рік.

Витяг із стенограми парламентських слухань "Проблеми законодавчого врегулювання та реалізації державної політики щодо забезпечення прав кримськотатарського народу та національних меншин, які були депортовані і добровільно повертаються в Україну". - №3, 2000 рік.

Гарчев Петро. Курултай і Центральна Рада. - №1, 2000 рік.

Горинь Михайло. Півстоліття поза батьківщиною. №5-6, 2000 рік.

Декларація ліберально-демократичних принципів стосовно етнокультурних, національних меншин та корінних народів. - №1 (7), 2001 рік.

Джемілєв Мустафа. Кримські татари в Москві. Літо 1987 року. - № 5-6 (17-18), 2002 рік.

Діяльність ООН в галузі прав корінних народів. - №1 (7), 2001 рік.

Доручення Президента України. - №4 (10), 2001 рік.

Європейська Комісія проти расизму та нетерпимості. Друга доповідь по Україні прийнята 14 грудня 2001 року. - №5-6 (17-18), 2002 рік.

Іоффе Григорій. Десять років, які не потрясли Крим. - №2-3 (8-9), 2001 рік.

Кравчук Леонид. Нам разом жити в Українській державі. - №1, 2000 рік.

До 10-річниці проведення ІІ Курултаю кримськотатарського народу. Деякі аспекти відновлення загальнонаціонального інституту (підготував Центр інформації і документації кримських татар). - № 4 (10), 2001 рік.

Доручення за результатами засідання Ради представників кримськотатарського народу при Президентові України. - №1 (7), 2001 рік.

Заява Голови Меджлісу кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафи Джемілєва на засіданні Комітету з міграції, біженців і демографії. - №3, 2000 рік.

Касьяненко Микита. Крим і Україна: вступаючи в ХХІ століття... 10 років Кримської автономії в Україні: спостереження, політичні висновки, перспективи. - №2-3 (8-9), 2001 рік.

Конвенція МОП №169. - №1 (7), 2001 рік.

Корінні народи як об’єкти й суб’єкти міжнародного права. - №1 (7), 2001 рік.

Кочерга Світлана. "Кипарисова гілочка" в українській літературі. - №4 (10), 2001 рік.

Кримські татари в альманасі “Вести из СССР” (1978-1983 рр.). - №5-6 (11-12), 2001 рік.

Кримський Агатангел. До історії теперішніх 25% татарської людності в Криму. - №1 (7), 2001 рік.

Кримський Агатангел. Література кримських татар. - №2-3 (8-9), 2001 рік.

Критика та бібліографія. Крисаченко Валентин. Історія Криму. Кримське ханство. - №4, 2000 рік.

Критика та бібліографія. Туранлі Ферхад. Літописні твори М.Сена'ї та Г.Султана як історичні джерела. - №4, 2000 рік.

Кричинський Леон. Нариси російської політики на окраїнах. До історії релігійних утисків кримських татар. (Передмова та підбір документів - Р. Чубаров, біографічна довідка про Кричинського Леона підготовлена Г. Бекіровою). - №3-4 (15-16), 2002 рік.

Крымские татары в Хронике текущих событий. - №5-6, 2000 рік.

Куддусов Ернест. Кримські татари напередодні і в часи Другої світової війні. Нарис. - №1-2 (13-14), 2002 рік.

Кузовкин Геннадій. Роль О.Є. Костеріна у кримськотатарському русі за повернення у Крим. - №3-4 (15-16), 2002 рік.

Кулик Володимир. Зовнішнє втручання у внутрішні етнополітичні конфлікти: участь Верховного Комісара ОБСЄ з питань національних меншин у розв'язанні кримської та кримськотатарської проблем. - №5-6 (17-18), 2002 рік.

Культурні цінності кримських татар. Шляхи повернення. (матеріали “Круглого столу” від 27-30 серпня 2001 року). - №5-6 (11-12), 2001 рік.

Курас Іван. Агатангел Кримський - видатний український учений – гуманіст. - №2-3 (8-9), 2001 рік.

Лащенко Сергій. Чим є Крим для України. - №1, 2000 рік.

Лундські рекомендації про ефективну участь національних меншин у суспільно-політичному житті з пояснювальними примітками. - №4, 2000 рік.
Макалістер Ендрю. Заява на сесії Робочої групи Комісії прав людини ООН, яка узгоджує проект універсальної Декларації щодо прав корінних народів (сесія відбулася в Женеві 21 жовтня -1 листопада 1996 року). - №1 (7), 2001 рік.

Матеріали до парламентських слухань "Проблеми законодавчого врегулювання та реалізації державної політики щодо забезпечення прав кримськотатарського народу та національних меншин, які були депортовані і добровільно повертаються в Україну". - №1, 2000 рік.

Матеріали першої сесії IV Курултаю кримськотатарського народу (9-11 листопада 2001 року, м. Сімферополь). Короткий виклад ходу засідань. Привітання на адресу першої сесії IV Курултаю кримськотатарського народу. Виступ Мустафи Джемілєва (публікується у викладі). Постанова “Про участь у виборах народних депутатів України, депутатів Верховної Ради та органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим”. Заява “Про відродження релігійного життя кримських татар і збереження релігійної толерантності в Криму”. Заява “Про подолання небезпеки тероризму і збереження взаєморозуміння і взаємоповаги між народами”. Звернення до Верховної Ради України. Звернення до демократичної громадськості України. Звернення до Організації Об’єднаних Націй, Організації по безпеці і співробітництву в Європі, Ради Європи, Європейського Союзу - №5-6 (11-12), 2001 рік.

Матеріали ІІІ Міжнародної донорської конференції з питань надання допомоги депортованим, які повертаються в Україну (6 грудня 2000 року). - №1-2 (13-14), 2002 рік.

Міжнародний Форум з культури і національної ідентичності "Місцеві культури Криму і їхня роль у майбутньому України". Меморандум Міжнародного Форуму з культури і національної ідентичності "Місцеві культури Криму і їхня роль у майбутньому України". - №5-6 (17-18), 2002 рік.

Москалець Олександр, Гончар Михайло. Чи можливе конструктивне вирішення деяких "деструктивних" проблем. - №4, 2000 рік.

Москалець Олександр, Гончар Михайло. Кримськотатарський контекст українсько-турецького діалогу. - №1 (7), 2001 рік.

Наділення землею кримських татар: чи є вихід? - №4, 2000 рік.

“Ніхто не запрошував кримськотатарську делегацію...”. - №5-6 (11-12), 2001 рік.

Нотатки до Проекту Концепції державної політики України щодо корінних народів. - №1 (7), 2001 рік.

Озенбашли Амет. Роль царського уряду в еміграції кримських татар. - №1 (7), 2001 рік.

Парахонський Борис. Кримськотатарська проблема: сучасний стан і перспективи ії вирішення. - №1, 2000 рік.

Персоналії. Мустафа Джемілєв. - №4 (10), 2001 рік.

Піскун Олександр. Інтеграція кримськотатарського народу в українське суспільство: сучасні проблеми політико-правового врегулювання. - №1, 2000 рік.

Повернення. - №4 (10), 2001 рік.

Полканов Юрій. Кримські караїми - малочисельний корінний народ України. - №2, 2000 рік.

Постанова Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань з проблем законодавчого врегулювання та реалізації державної політики щодо забезпечення прав кримськотатарського народу і національних меншин, які були депортовані і добровільно повертаються в Україну" № 1532 2 березня 2000 року. - №2, 2000 рік

Постанова Верховної Ради України "Про рекомендації парламентських слухань "Проблеми законодавчого врегулювання та реалізації державної політики щодо забезпечення прав кримськотатарського народу та національних меншин, які були депортовані і добровільно повертаються в Україну". - №3, 2000 рік.

Постанова Кабінету Міністрів України № 29 від 10 січня 2002 “Про затвердження Програми адаптації та інтеграції в українське суспільство депортованих кримських татар, а також осіб інших національностей, відродження і розвитку їх культури та освіти”. - №1-2 (13-14), 2002 рік.

Постанова Кабінету Міністрів України №88 від 25 січня 2002 року “Про затвердження Програми сприяння соціальному становленню та адаптації кримськотатарської молоді на 2002-2005 роки”. - №1-2 (13-14), 2002 рік.

Постанова Кабінету Міністрів України № 618 від 16 травня 2002 “Про затвердження Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які повернулися в Автономну Республіку Крим на постійне проживання, на період до 2005 року”. - №3-4 (15-16), 2002 рік.

Прібиткова Ірина. Моніторинг правових проблем реінтеграції раніш депортованих в Криму після завершення Кампанії з громадянства 1998-1999 рр. - №4 (10), 2001 рік.

Прібиткова Ірина. Облаштування, адаптація і інтеграція раніше депортованих кримських татар в Криму. - №1-2 (13-14), 2002 рік.

Привітання Президента України учасникам ювілейного засідання Секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України, присвяченого 130-й річниці від дня народження Агатангела Кримського. - №2-3 (8-9), 2001 рік.

Притула Володимир. Десять років невизначеності, неспокою і протистоянь. - №2-3 (8-9), 2001 рік.

Проблеми повернення, облаштування і відновлення прав кримськотатарського народу в Україні (короткий огляд Центру інформації і документації кримських татар). - №2, 2000 рік.

Проект Концепції державної політики України щодо корінних народів. - №1 (?), 2001 рік.

Президент України. Доручення за результатами засідання Ради представників кримськотатарського народу. - №4, 2000 рік.
Пояснювальна записка до Проекту Концепції державної політики України щодо корінних народів. - №1 (7), 2001 рік.

Проблема представництва кримськотатарського народу в органах влади Автономної Республіки Крим і нові виборчі законопроекти для Криму. Матеріали депутатських слухань у Верховній Раді Автономної Республіки Крим з питань виборчих систем щодо обрання депутатів Верховної Ради АРК (9 жовтня 2002 року). Матеріали "круглого столу", проведеного Кримським центром незалежних політичних дослідників і журналістів за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження". - №5-6 (17-18), 2002 рік.

Проект Закону України “Про статус кримськотатарського народу. - №1 (7), 2001 рік.

Резолюція всекримського жалобного мітингу 18 травня 2000 року. - №4, 2000 рік.

Результати виборів в Криму в контексті пошуку можливих політичних компромісів. (Український незалежний центр політичних досліджень). - №3-4 (15-16), 2002 рік.

Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи 1455 (2000) від 5 квітня 2000 року "Репатріація та інтеграція кримських татар". - №3, 2000 рік

Рекомендації учасників парламентських слухань "Проблеми законодавчого врегулювання та реалізації державної політики щодо забезпечення прав кримськотатарського народу та національних меншин, які були депортовані і добровільно повертаються в Україну". - №3, 2000 рік.

Релігійне життя в Криму (підготував Центр інформації і документації кримських татар). - №2-3 (8-9), 2001 рік.

Семена Микола. Етнопедагогіка: Прийшов час українського неоджадідізму? - №2, 2000 рік.

Семена Микола. Геополітичний міф про Крим. - №4, 2000 рік.

Семена Микола. Уроки Гаспринського Творчість і світогляд "дідуся тюркських націй", як дзеркало політики, психології і культури людства протягом ХІХ, ХХ і ....ХХІ століть. - №2-3 (8-9), 2001 рік

Семена Микола. Лише десять самостійних кроків 10-річчя незалежної України і Крим. - №4 (10), 2001 рік.

IV сесія ІІІ Курултаю кримськотатарського народу. Хроніка засідання (короткий виклад). Звітна доповідь Голови Меджлісу кримськотатарського народу Мустафи Джемі лева. Підсумкова резолюція. - №2-3 (8-9), 2001 рік.

Стенограма обговорення на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи п. 5 порядку денного "Репатріація та інтеграція кримських татар" (доповідач Лорд Понсонбі, док. 8655 від імені Комітету з міграції, біженців і демографії. - №3, 2000 рік.

Теличенько Валентина. Ще один аспект земельної реформи - про можливості перепаювання землі в Криму. - №4, 2000 рік.

Тищенко Юлія, Підлуська Інна. Чечня....у Криму? Інформаційні ігри навколо півострова. - №1 (7), 2001 рік.

Тищенко Юлія. Народження кримської автономії. Як це сталося одинадцять років тому. - №5-6 (11-12), 2001 рік.

"Товаришу Щербицькому. За Вашим дорученням...." (документи КПУ України 60-80 років щодо кримських татар). - № 5-6 (17-18), 2002 рік.

18 травня – День пам’яти жертв депортації кримськотатарського народу. - №4, 2000 рік.

Указ Президента України "Про Раду представників кримськотатарського народу". - №1, 2000 рік.

Указ Президента України “Про Положення про Раду представників кримськотатарського народу”. - №4, 2000 рік.

Чубаров Рефат. Передмова. - №5-6, 2000 рік.

Чубаров Рефат, Тищенко Юлія. Кримська автономія. Витоки і перші роки становлення на новому етапі. - №2-3 (8-9), 2001 рік.

Чубаров Рефат. Кримські тревоги. - №4 (10), 2001 рік.

Чубаров Рефат. Вибори 31 березня 2002 року в Автономній Республіці Крим. - №3-4 (15-16), 2002 рік.

Швед В'ячеслав. Ісламський чинник та національні інтереси України. - №3-4 (15-16), 2002 рік.

Шевель Оксана. Кримські татари та українська держава: питання політики, правозастосування та значення риторики. - №1 (7), 2001 рік.

Відповіді

 • 2003.04.02 | Учитель истории

  Re: Спасибо, конечно....

  Действительно, спасибо за такую информацию. И на сайт указанный я сходил, там тоже кое-что нашел для своих уроков.

  Другое дело - какие у учительства возможности для работы в Интернете?

  Только единицы могут себе позволить такую роскошь!
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2003.04.02 | line305b

   Ценное замечание...

   Неплохо бы на основе студий сделать какой-нибудь учебный материал централизованно, да распространить по школам и заведениям. Может какие-нибудь наши НГО-шники и фонды типа сороса бы помогли - есть у них программы по печатанью книжек... Только надо бы посоветоваться с методистами, чтоб с программами стыковалось.

   Очень ценный ресурс, чего там говорить. Я недавно для себя открыл, стыдно заметить - счас распечатал все, что надо было - правда не по истории, а по выборам да политике - получилось страничек 200...
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2003.04.04 | line305b

    До речи...

    Неплохо бы хотябы упростить распечатывание материалов с сайта - сделать дружественные для печати странички, возможно тематические ПДФ-подборки и т.д. Наибольшее время занимает поиск информации на сайте. Да и окошко поиска не работает...

    Если нет возможностей у ЦИДКТ, я собираюсь предложить свою помощь, только дней через несколько - сейчас реально времени нет..
 • 2003.04.08 | Editor

  220 лет принятию Манифеста о присоединении Крыма к России

  Сегодня, 8 апреля 2003 года, исполняется 220 лет принятию Манифеста о присоединении Крыма к России.

  Научное, художественное и публицистическое осмыслению жизни крымских татар в составе России в ряде статей на сайте KIRIMTATAR.COM:

  Рефат Аппазов. Крым глазами Евгения Маркова
  http://www.kirimtatar.com/Researches/rappazov.html

  Гульнара Бекирова. Проблема эмиграций крымских татар в российской исторической литературе XIX в. - 30-x годов XX века.
  http://www.kirimtatar.com/Researches/1783.html

  Максимилиан Волошин. Культура, искусство, памятники Крыма.
  http://www.kirimtatar.com/Story/voloshin.html

  Анатолий Левитин-Краснов. Родной простор (отрывки из воспоминаний).
  http://www.kirimtatar.com/Archive/levitin.html
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2003.04.08 | Парубок моторний

   Re: Дивно, що з Московії також іноді говорять правду..

   Дивно, хоча й сайт знаходиться у Московії, але пишуть правду!

   Це буває так рідко, коли мова йде про московські засоби масової інформації.

   Д’якуємо Вам, друзі!
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2003.04.09 | Науковець

    Re: Ми працюємо для вас, заходьте, будь ласка!

    За адресою http://www.cidct.org.ua/uk/press/ у рубриці “Крим у дзеркалі української преси” можна ознайомитися з моніторингом української преси щодо Криму і кримських татар.

    Матеріали надаються мовою оригіналу.

    За станом на сьогодні, тобто 09.04.2003 року, розміщені матеріали преси с 01 січня 2003 року по 20 березня 2003 року.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2003.04.09 | line305b

     Предложение/вопрос..

     1. Пане Науковец, печатайте сюда дайджесты интересных статей со ссылками на основной материал может?

     2. Не могли бы вы ставить ссылки на Крымский Форум (КФ) после своих материалов (особенно статей в Крымских Студиях) - тоже для обсуждения. Насколько я знаю, на ЦИДКТ нет форума, поэтому было бы хорошо обсуждения вести тут? Наилучшим вариантом было бы делать небольшой дайджест статьи для КФ, и открывать здесь отдельное обсуждение, со ссылкой на саму статью на ЦИДКТ. Можно также просто ссылатья на КФ - тогда кто-нибудь другой откроет обсуждение - правда в этом случае контакт между обсуждением и статьей быстро потеряется.. В любом случае больше народа узнает о материалах и там и тут.

     3. Ссылку на КФ в виде "кнопки".. Я сейчас обсуждаю возможность поместить ссылки на постоянные источники информации на КФ. Пока имею в мыслях Крымские Аспекты, ЦИДКТ, Крым-ТАУ, Курултай.Орг..: пока все, хотя любые другие информационные проекты, которые захотят ставить тут материалы будут наверное тоже иметь возможность запостить кнопки или короткие ссылки..
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2003.04.09 | КримТау

      до речі, всі питання технічно можна вирішти

      подробиці днями по і-мейлу бо сьогодні я вже пішов

      важкий день, світла пам"ять Сашкові Кривенко і Гізо,
      Нам довелося працювати з обома і до речі, обидва цікавилися кримськими проблемами і мусульманською громадою України
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2003.04.10 | line305b

       Світла память. Я только узнал :( не следил за новостями (-)

   • 2003.04.10 | Editor

    Re: Дивно, що з Московії також іноді говорять правду..

    Спасибо, дорогой, на добром слове.

    Вы правы, за много лет московские (а до этого советские) масс-медиа слова доброго о крымских татарах не написали. Можете почитать на сей счет содержательную статью Гульнары Бекировой "Стереотипы советского времени и их ретрансляция в постсоветском информационном пространстве"
    http://www.kirimtatar.com/Researches/stereotypes.html

    или ту же статью на украинском языке на дружественнои нам сайте Центра информации и документации крымских татар http://www.cidct.org.ua/uk/studii/15-16/5.html


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua