МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Нові дослідження з кримських та кримськотатарських проблем

05/28/2005 | Михайло
НОВЕ ВИДАННЯ-ДОСЛІДЖЕННЯ З КРИМСЬКИХ ТА КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ ПРОБЛЕМ.

На сайті ЦІДКТ, з дозволу Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, розміщена електронна версія колективної монографії “Крим в етнополітичному вимірі”, яка вийшла друком у Києві пару місяців тому.

Авторський колектив:
М.Панчук (керівник), Г.Бекірова, В.Ганкевич, О.Галенко, Т.Горбань, В.Войналович, О.Калакура, В.Котигоренко, О.Ляшенко, Н.Макаренко, Д.Омельчук, Ю.Поліщук, О.Рафальський, Р.Хаялі.

Редакційна колегія:
Курас І.Ф. (голова), Панчук М.І., Котигоренко В.О.,
Войналович В.А., Галенко О.І.

Рецензенти:
доктор історичних наук О.Майборода, доктор історичних наук, член-кор. НАН України В.Євтух

У монографії зроблено спробу проаналізувати етнополітичні процеси в Криму XX – початку XXI століття та їх вплив на нинішнє суспільно-політичне становище в АРК. У хронологічному порядку досліджується життєдіяльність етнічних спільнот регіону, особливості державної етнополітики щодо Криму.
Особлива увага звертається на причини, перебіг та наслідки примусової депортації кримськотатарського народу, болгар, вірмен, греків та німців у роки Другої світової війни, політико-правові аспекти їх повернення на батьківщину та інтеграцію в українське суспільство. Аналізуються соціально-економічний стан та культурно-освітній розвиток етнічних громад Криму в незалежній Україні, узагальнюється набутий досвід міжетнічного та міжконфесійного діалогу.
Розрахована на науковців, викладачів, студентів вузів та тих, хто цікавиться питаннями етнополітичного розвитку України.
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України (протокол №6 від 27.12.2004 р.).

http://www.cidct.org.ua/uk/publications/ - тут обкладинка

http://www.cidct.org.ua/uk/publications/Etnopolitika/index.html - тут самі тексти досліджень.

На жаль, у монографії дуже невдало вказується авторство розділів та глав: для того, щоб ідентифікувати конкретну роботу, потрібно знову і знову повертатися до “Вступу”, наприкінці якого названі автори включених до монографії досліджень.

Отже, тим, хто хоче розпочати ознайомлення з монографією з чергової високопрофесійної наукової роботи московської дослідниці Гульнари Бекірової - “Крим у період Великої Вітчизняної війни (1941–1945)” – можуть розпочати з посилання: http://www.cidct.org.ua/uk/publications/Etnopolitika/10.html

ВідповідіCopyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua