МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

вийшов Указ по результатам РНБО

10/09/2006 | Абу
деякі речі здається вперше офіційно прозвучали
які будуть коментарі, крім того, що це не буде витконано?

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 822/2006


Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 вересня 2006 року «Про виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 лютого 2006 року «Про суспільну ситуацію в Автономній Республіці Крим»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 вересня 2006 року «Про виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 лютого 2006 року «Про суспільну ситуацію в Автономній Республіці Крим» (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

9 жовтня 2006 року

Рада національної безпеки і оборони України

РІШЕННЯ
Про виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 лютого 2006 року «Про суспільну ситуацію в Автономній Республіці Крим»

Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Констатувати, що в результаті невиконання значної частини завдань, передбачених рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 8 лютого 2006 року «Про суспільну ситуацію в Автономній Республіці Крим», введеним у дію Указом Президента України від 28 лютого 2006 року № 154, суспільно-політична ситуація в Автономній Республіці Крим продовжує залишатися складною і суперечливою, дестабілізуючі чинники та джерела загроз національній безпеці України в регіоні не нейтралізовано.

2. Відзначити, що діяльність відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації завдань у цій сфері є переважно неефективною.

У зв'язку з цим:

1) визнати дії Голови Державного комітету України по земельних ресурсах М. Сидоренка та голови Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим М. Голубєва щодо забезпечення ефективного використання земельних ресурсів недостатніми.

2) звернути увагу Міністра внутрішніх справ України Ю. Луценка, Міністра оборони України А. Гриценка, Міністра юстиції України Р. Зварича, Міністра закордонних справ України Б. Тарасюка, Голови Служби безпеки України І. Дріжчаного, Голови Служби зовнішньої розвідки України М. Маломужа, Голови Державного комітету України у справах національностей та міграції С. Рудика, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим В. Плакіди на необхідність докорінного поліпшення діяльності щодо забезпечення національних інтересів України в Автономній Республіці Крим.

3. Прем'єр-міністрові України взяти під особистий контроль виконання заходів, передбачених введеним в установленому порядку в дію рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 8 лютого 2006 року, в тому числі забезпечення їх фінансування.

4. Визначити пріоритетними напрямами діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення національної безпеки у внутрішньополітичній та економічній сферах в Автономній Республіці Крим:

1) розвиток економічних, соціальних, культурних, інформаційних та інших зв'язків, тісного співробітництва Автономної Республіки Крим з іншими регіонами України;

2) удосконалення механізмів задоволення соціальних, культурних, освітніх, інформаційних та інших потреб усіх етнічних спільнот в Автономній Республіці Крим;

3) впорядкування та забезпечення дієвого регулювання використання земельних та інших природних ресурсів, особливо на Південному узбережжі Криму;

4) комплексне і послідовне вирішення завдань всебічної адаптації та інтеграції до українського суспільства осіб із числа кримських татар, німців, греків, вірмен, інших депортованих за національною ознакою, їх нащадків, які повертаються до Автономної Республіки Крим;

5) забезпечення міжетнічного і міжрелігійного миру та злагоди, недопущення поширення серед населення Автономної Республіки Крим ідеологічних та релігійних течій екстремістського і радикалістського характеру;

6) розвиток та забезпечення ефективного використання економічного потенціалу Автономної Республіки Крим, насамперед транзитно-транспортних можливостей, рекреаційних та інших ресурсів, подолання соціально-економічних диспропорцій у розвитку різних частин території Автономної Республіки Крим;

7) модернізація соціально-побутової, курортної, транспортно-комунікаційної, культурно-освітньої інфраструктури Автономної Республіки Крим, зокрема із залученням іноземних інвестицій;

8) забезпечення національних інтересів у процесі виконання угод про статус та умови перебування Чорноморського Флоту Російської Федерації на території України;

5. Кабінету Міністрів України:

1) проаналізувати у двомісячний строк:

причини незадовільного виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 лютого 2006 року «Про суспільну ситуацію в Автономній Республіці Крим», законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України щодо комплексного розв'язання проблем в Автономній Республіці Крим, насамперед всебічної інтеграції в українське суспільство і задоволення соціально-економічних, культурних, освітніх та інших потреб осіб із числа депортованих за національною ознакою, їх нащадків, та вжити належних заходів для докорінного поліпшення ситуації, підвищення відповідальності керівників відповідних органів виконавчої влади за виконання покладених на них завдань у цій сфері;

стан виконання Указу Президента України від 21 листопада 2005 року № 1643 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року «Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель», практику проведення за участю іноземних та вітчизняних інвесторів аукціонів з продажу земельних ділянок, у тому числі для їх подальшої забудови об'єктами соціальної та туристичної інфраструктури, і вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків та широкого висвітлення результатів діяльності з цих питань;

2) вжити у тримісячний строк заходів для зміцнення кадрового потенціалу органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, забезпечення належного просування їх керівників по державній службі у місцевих органах виконавчої влади в інших регіонах держави та в центральних органах виконавчої влади, систематичного проведення з додержанням вимог законодавства ротації кадрів;

3) забезпечити посилення відповідальності Державного комітету України у справах національностей та міграції за реалізацію державної політики у сфері міжнаціональних відносин, міграції, забезпечення прав національних меншин та біженців в Автономній Республіці Крим, здійснивши відповідний перегляд повноважень, умов організаційного, матеріально-технічного і кадрового забезпечення його діяльності;

4) забезпечити вирішення разом із Фондом державного майна України у двомісячний строк питання створення в Автономній Республіці Крим відділення Фонду державного майна України, внести в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін до відповідних актів Президента України;

5) опрацювати за участю Рахункової палати у двомісячний строк питання щодо створення кримського регіонального підрозділу Рахункової палати;

6) разом із Радою міністрів Автономної Республіки Крим:

опрацювати у двомісячний строк заходи щодо забезпечення ефективної взаємодії Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування в регіоні, передбачивши ширше залучення представників місцевих органів виконавчої влади з Автономної Республіки Крим до складу відповідних міжвідомчих робочих груп, що утворюються Кабінетом Міністрів України;

вжити разом із Державним управлінням справами у місячний строк заходи для зміцнення фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, його розміщення у новому приміщенні до кінця 2006 року.

6. Державному комітету України по земельних ресурсах разом із Радою міністрів Автономної Республіки Крим здійснити у тримісячний строк комплекс додаткових заходів для забезпечення ефективного використання земельних ресурсів в Автономній Республіці Крим, включаючи створення електронного реєстру присадибних земельних ділянок громадян із числа депортованих та їх нащадків, а також автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру.

7. Міністерству охорони навколишнього природного середовища України проаналізувати у тримісячний строк законність раніше виданих дозволів і ліцензій на розробку і видобування корисних копалин, виконання передбачених ними умов, а також стан збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду в Автономній Республіці Крим та вжити заходів для усунення виявлених порушень, забезпечення в подальшому додержання вимог законодавства.

8. Міністерству освіти і науки України:

розробити у чотиримісячний строк за участю Міністерства культури і туризму України та Державного комітету України у справах національностей та міграції довгострокову програму забезпечення в Автономній Республіці Крим конституційних прав українців, росіян, кримських татар, представників інших національних спільнот на розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності, вивчення рідної мови, історії та подати її на затвердження Кабінету Міністрів України;

вжити у шестимісячний строк заходи щодо вдосконалення механізмів поліпшення підготовки та розширення можливостей для вступу нащадків осіб, депортованих за національною ознакою, які проживають в Автономній Республіці Крим, до провідних вищих навчальних закладів, насамперед у містах Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпропетровську, Острозі.

9. Міністерству праці та соціальної політики України забезпечити розроблення та затвердження у тримісячний строк перспективної програми створення нових робочих місць в Автономній Республіці Крим та здійснення в подальшому належного контролю за її виконанням;

10. Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України:

1) проаналізувати у двомісячний строк ефективність розвідувальних, контррозвідувальних і оперативно-розшукових заходів з виявлення, попередження та припинення розвідувально-підривної та іншої незаконної діяльності в Автономній Республіці Крим іноземних спеціальних служб, державних і неурядових організацій та вжити необхідних заходів щодо усунення виявлених недоліків, забезпечення відповідних підрозділів Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим висококваліфікованими кадрами, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення;

2) розробити у місячний строк разом з іншими заінтересованими державними органами невідкладні заходи щодо попередження та нейтралізації діяльності на території Автономної Республіки Крим, яка загрожує суверенітету і територіальній цілісності держави, підриває її безпеку, розпалює міжетнічну, расову і релігійну ворожнечу, та забезпечити реалізацію цих заходів.

11. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України:

1) проаналізувати у двомісячний строк ефективність виконання прокуратурою Автономної Республіки Крим її функцій щодо нагляду за додержанням законодавства, зокрема стосовно забезпечення міжетнічного, міжрелігійного миру та злагоди, недопущення поширення серед населення регіону екстремістських і радикалістських ідеологічних та релігійних течій, розпалювання міжетнічної, міжрелігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини;

2) опрацювати разом із Міністерством внутрішніх справ України і Службою безпеки України у двомісячний строк комплекс додаткових заходів щодо виявлення, попередження і припинення в Автономній Республіці Крим проявів корупції та організованої злочинності.

12. Раді міністрів Автономної Республіки Крим завершити у місячний строк розроблення пропозицій щодо вдосконалення за функціональним принципом системи органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, зокрема структури Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розширення практики подвійного підпорядкування відповідних місцевих органів виконавчої влади, погодити ці пропозиції із Кабінетом Міністрів України та подати їх на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Це рішення прийнято одноголосно.

Голова Ради національної безпеки і оборони України В. ЮЩЕНКО
В.о. Секретаря Ради національної безпеки і оборони України В. ГОРБУЛІН

http://www.president.gov.ua/documents/5019.html

Відповіді

 • 2006.10.10 | Лозина-Лозинский

  Re: вийшов Указ по результатам РНБО

  1. в сегодняшних новостях Транс-М радио данный указ цитировали два раза. Один с ссылкой на УНИАН, другой раз - на Контекст-медиа. Во втором случае диктор говорил, что КМ имеет текст решения СНБО.

  Распространение мыслевирусов (инфы) или сами где то нашли? :)

  2. Реализация решения напрямую связана с новым главой СНБО - Гайдуком - это понятно. Но кто такой Гайдук и как он поведет себя в частности по этому нашему - крымскому - вопросу - вопрос.
 • 2006.10.10 | Брат-1

  Re: вийшов Указ по результатам РНБО

  Абу пише:

  > які будуть коментарі, крім того, що це не буде витконано?

  Вы правы, на это замечание не стоит даже тратить пост на форуме :)

  > УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 822/2006

  > 10. Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України:

  Знаменитый "отдел Т" не мешало бы научить арабскому и крымскотатарскому языку :) Кстати и английскому языку заодно + українській діловій мові.

  > 1) проаналізувати у двомісячний строк ефективність розвідувальних, контррозвідувальних і оперативно-розшукових заходів з виявлення, попередження та припинення розвідувально-підривної та іншої незаконної діяльності в Автономній Республіці Крим іноземних спеціальних служб, державних і неурядових організацій та вжити необхідних заходів щодо усунення виявлених недоліків, забезпечення відповідних підрозділів Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим висококваліфікованими кадрами, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення;

  Очень плохо, что под словом "иностранных" абсолютно не расшифровано, каких стран. Так и вижу арестованных в ТНУ грантоедов :)

  > 2) розробити у місячний строк разом з іншими заінтересованими державними органами невідкладні заходи щодо попередження та нейтралізації діяльності на території Автономної Республіки Крим, яка загрожує суверенітету і територіальній цілісності держави, підриває її безпеку, розпалює міжетнічну, расову і релігійну ворожнечу, та забезпечити реалізацію цих заходів.

  Очень расплывчатая формулировка. Дело в том, что под всем перечисленным совки-офицеры понимают и пропаганду украинского языка, и крымскотатарского тоже, и осуждение коммунистов (а что, наверное коммунист - это и вправду национальность).
 • 2006.10.10 | Лозина-Лозинский

  Re: Ветка по Гайдуку на ВФ

  http://www2.maidanua.org/news/download_thread.php3?bn=maidan_free&thread=1160468720&trs=-1
 • 2006.10.11 | Лозина-Лозинский

  выдавая желаемое за действительное

  Или нежелальное за возможное?


  Украина готовится повторить подвиг Грузии и повыкидывать русских диверсантов из Крыма
  (передает ИА Контекст-медиа, копирует Параллель-медиа)

  Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил Службе безопасности Украины и Службе внешней разведки в двухмесячный срок проанализировать эффективность разведывательных, контрразведывательных и оперативно-розыскных мер по выявлению, предупреждению и прекращению разведывательно-подрывной и другой незаконной деятельности в Крыму иностранных спецслужб, государственных и неправительственных организаций.

  Об этом говорится в решении СНБО, утвержденном Указом Президента Украины от 9 октября, передает ИА Контекст-медиа.

  Украинским спецслужбам также поручено принять меры по устранению выявленных недостатков в своей работе, по обеспечению подразделений Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым высококвалифицированными кадрами, улучшению их материально-технического обеспечения.

  Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны обязал СБУ и Службу внешней разведки Украины в месячный срок разработать и обеспечить реализацию неотложных мер по предупреждению и нейтрализации в Крыму деятельности, которая угрожает суверенитету и территориальной целостности государства, подрывает его безопасность, разжигает межэтническую, расовую и религиозную вражду.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua