МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

У Сімферополі завершився Курултай (Час новин, 5 канал)

12/09/2007 | 5 канал
У Сімферополі завершився Курултай (РОЗШИРЕНО)
Великий з'їзд кримських татар - Курултай - завершився сьогодні у Сімферополі. На завершення триденного засідання делегати взялися обговорити найболючіше питання - земельне. Після гарячих дискусій переобраний голова татарського парламенту - Меджлісу - Мустафа Джемілєв - дозволив кримським татарам створювати загони самооборони.
Три дні поспіль кримські татари у Сімферополі вирішували свої нагальні проблеми. Починаючи від земельних і закінчуючи відродженням національних традицій та культури. Цьогорічний Курултай - ювілейний - 90 років тому відбулося перше подібне зібрання. Найбільш болючішими були земельне питання та переобрання керівництва Меджлісу. Хоча напередодні зборів його незмінний лідер Мустафа Джемілєв, який очолює організацію впродовж 16 років, відмовився йти на вибори. Але делегатам з'їзду таки вдалося його переконати. В результаті йому надали перевагу 193 учасники національного зібрання з 241-ого. Але шукати собі нового лідера татарам таки доведеться. Джемілєв погодився залишитися головою Меджлісу до наступного Курултаю, який запланований на наступний рік.

В останній день триденного засідання делегати взялися обговорити наболіле - земельне питання. Після кількох годин дискусії татари вирішили - вони таки створять загони самооборони. Завдання цих груп - швидко реагувати у разі чергових сутичок за землю, і допомогати своїм землякам дати опір правоохоронцям і зберегти майно.
У листопаді після бійок за обжиті землі поблизу Сімферополя та на плато Ай-Петрі кримські татари вже планували створювати такі загони, але голова меджлісу Мустафа Джемілєв наклав на це рішення вето. Крім того, курултай вирішив запровадити свою судову владу. З цього питання уже створили робочу групу.

До наступного засідання Курултаю, яке запланували провести на початку осені наступного року, ініціативна група має розробити варіант реформи органів місцевого самоврядування татар і почати формувати новий склад Меджлісу.

Вероніка Ухалкова, Микола Росличенко, Ігор Романенков, 5 канал

Відповіді

 • 2007.12.10 | Ночной дозор

  Шутят? Врут? Правду говорят?

  5 канал пише:
  > Після гарячих дискусій переобраний голова татарського парламенту - Меджлісу - Мустафа Джемілєв - дозволив кримським татарам створювати загони самооборони.

  Разве?

  > Після кількох годин дискусії татари вирішили - вони таки створять загони самооборони. Завдання цих груп - швидко реагувати у разі чергових сутичок за землю, і допомогати своїм землякам дати опір правоохоронцям і зберегти майно.

  Чего, прям так вот и решено: дать отпор правоохранителям?

  > Крім того, курултай вирішив запровадити свою судову владу. З цього питання уже створили робочу групу.

  Шариатский суд?
  По-моему, одно из двух: или Пятак превзошел самое себя, или Курултай превзошел самое себя.


  > Вероніка Ухалкова, Микола Росличенко, Ігор Романенков, 5 канал
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2007.12.10 | sofu

   Re: Шутят? Врут? Правду говорят?

   Думаю, для начала нужно убрать этот бред со страниц майдан-крым.
   http://maidan.org.ua:8080/static/newskrym/1197230984.html
   не стоит тиражировать и уподобаться.
 • 2007.12.13 | kratolog

  Re: У Сімферополі завершився Курултай (Час новин, 5 канал)

  Нет не шутят, почитайте проект положения, который предложила делегатская группа Янъы Кувет (Новая сила)От Крымскотатарского молодежного центра
  Проект

  ПОЛОЖЕНИЕ
  о Кадияте крымскотатарского народа


  1. Общее положение

  1. Кадият является высшим выборным коллегиальным и независимым органом, представляющий судебную ветвь власти в системе крымскотатарской национальной самоорганизации.
  2. Кадият осуществляет свою деятельность на принципах независимости, открытости и гласности. В соответствии со своими полномочиями Кадият осуществляет крымскотатарское национальное судопрозводство.
  3. Кадият подотчетен Курултаю крымскотатарского народа, осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения, Регламента Кадията, нормативных актов Курултая, международных актов, а также действующего законодательства Украины.
  4. Руководство деятельностью Кадията осуществляет Баш кадий.
  5. Осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, объективности, непредвзятости, открытости, гуманности, демократии, равенства, состязательности, независимости.


  2. Цели и задачи

  1. Основными целями и задачами Кадията являются:
  - организация, функционирование и развитие системы судебной власти в национальной самоорганизации крымских татар;
  - разрешение споров, возникающих в среде крымскотатарского народа;
  - решение спорных вопросов, возникающих между органами национальной самоорганизации, в т.ч. и споры, возникающие в процессе реализации избирательного права;
  - надзор за судебными органам;
  - развитие национальных третейских судов и осуществление медиации;
  - взаимодействие с судебными органами государственной власти Украины и международными судам;
  - толкование нормативных актов, принятых Курултаем крымскотатарского народа либо иным органом в системе самоорганизации крымских татар


  3. Порядок образования, состав и организация
  деятельности Кадията

  1. Состав Кадията избирается делегатами Курултая в количестве 15 человек.
  2/3 Кадията составляют кадии, имеющие высшее юридическое образование, а 1/3 – лица, имеющий высшее образование в иной сфере профессиональной деятельности со стажем не менее 3 лет по специальности.
  На должность кадия может быть рекомендован крымский татарин (крымская татарка) или члены их семей.
  2. Кадият избирается Курултаем крымскотатарского народа тайным голосованием на альтернативной основе на 5 лет.
  3. Избранными кдиями считаются лица, набравшие большее количество голосов по рейтингу, но не менее 1/3 присутствующих делегатов.
  4. Организация деятельности Кадията регулируется данным Положением и регламентом Кадията.
  5. Кадий не может входить ни в один другой постоянно действующий орган Курултая. Кадий не может совмещать свою деятельность в других органах национальной самоорганизации крымских татар.
  6. Баш кадий, заместитель Баш кадия, а также секретарь Кадията избираются из числа членов Кадията путем открытого голосования на его первом заседании и утверждаются Курултаем.


  4. Присяга кадия

  1. Кадий перед вступлением на должность, но не позднее месяца со дня назначения на заседании Курултая приносит присягу на Куране следующего содержания:
  «Бисмилля-хи Рахманир-рахим. Я (ФИО) торжественно присягаю перед Аллахом и моим народом осуществлять свою деятельность в интересах крымсктотатарского народа, руководствуясь принципами законности, независимости, объективности, непредвзятости»
  2. Отказ принести присягу является основанием для исключения из Кадията и лишения должности кадия.


  5. Организация деятельности Кадията

  1. Кадият является коллегиальным органом, который принимает решения после рассмотрения на своих заседаниях вопросов, относящихся к его ведению.
  2. Деятельность Кадията организуют Баш кадий, заместитель Баш кадия и секретарь Кадията.


  6. Заседания Кадията

  1. Основной организационной формой деятельности Кадията являются его заседания.
  На заседании Кадията может быть рассмотрен любой вопрос, который в соответствии с настоящим Положением и Регламентом относится к компетенции Кадията.
  2. Заседание Кадията правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от его состава.


  7. Решения Кадията

  1. Кадият по результатам рассмотрения вопросов на заседаниях в пределах своих полномочий принимает решения.
  2. Решения Кадият принимает открытым голосованием большинством голосов от принявших участие в заседании.
  3. При равном числе голосов кадиев, поданных при голосовании, принятым считается решение, за которое проголосовал Баш кадий.
  4. Решения Кадията, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для выполнения.
  5. Решения Кадията подлежат обязательному рассмотрению органами, организациями и должностными лицами, которых они касаются. О результатах их рассмотрения или принятых мерах должна быть уведомлен Кадиятом в установленный им срок.


  8. Правовой статус и компетенция кадиев

  1. Компетенция Баш кадий:
  1) осуществляет руководство деятельностью Кадията и его секретариатом, организует их работу;
  2) обеспечивает подготовку заседаний Кадията и вопросов, которые вносятся на рассмотрение;
  3) созывает и ведет заседания Кадията;
  5) подписывает постановления Кадията и протоколы его заседаний;
  6) обеспечивает рассмотрение обращений и жалоб, поступающих в Кадият;
  7) представляет Кадият в отношениях с другими постоянно действующими органами Курултая, органами местного национального самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и объединениями граждан.
  Баш кадий осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, Регламентом и другими документами Курултая крымскотатарского народа.
  2. Заместитель Баш кадия в отсутствие Баш кадия исполняет его обязанности, а также по поручению — отдельные функции Баш кадия.
  3. Секретарь Кадията обеспечивает оповещение кадиев о времени созыва заседания и вопросах, которые предусматривается внести на ее рассмотрение, организует работу Секретариата Кадията.
  4. Кадии готовят вопросы на рассмотрение Кадията.
  Кадии осуществляют свою компетенцию в соответствии с данным Положением и Регламентом Кадията, разделением обязанностей между ними, а также выполняют отдельные поручения Баш кадия или заместителя Баш кадия.

  Ждем предложений и зхамечаний
  С уважением, Эскендер Бариев
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2007.12.13 | Нариман

   Re: У Сімферополі завершився Курултай (Час новин, 5 канал)

   То что есть проект, еще не значит что по нему было принято решение. А именно так говориться в предложеннойц новости. Как известно, все предложенные проекты документов должна рассмотреть рабочая группа Курултая и предоставить на рассмотрение второй сессии Курултая. В каком виде этот проект будет выставлен и проголосуют ли за него делегаты вопрос будущего. ПОэтому такие заявления как минимум не соответствуют правде
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2007.12.13 | Abdullah

    Re: У Сімферополі завершився Курултай (Час новин, 5 канал)

    bismillah ir-rahman ir-rahim
    с точки зрения движения защиты прав коренного населения, создание собственных, традиционных систем судебной власти не является чем-то удивительным или новым. Могу привести десятки примеров полноценного функционирования подобных судебных систем на территориях индейских народов в Канаде и США. Причём функционируют эти судебные органы как раз точно в сфере очерченой Рефатом Чубаровым на пресс-конференции. Государство (США или Канада) признают решения племенных судов в части их юрисдикции как правомочные и имеющие силу закона. Таким образом, если будет создана подобная судебная система, то она будет логично вписываться в движение за признание крымскотатарского народа коренным народом Крыма и Украины.
    С точки зрения шариата, то прочитав проект, могу сказать - бред сивой кобылы. Кадият, как судебная система, во все времена, базировался на шариате, т.е. на Святом Коране и Сунне Пророка Мухаммада (С.В.Т.). Всё остальное от шейтана (да будет он побит камнями). Действия инициаторов этого проекта сродни полуправде, а значит правдой не являются. А являются лицемерием, про которое Пророк (с.в.т.) сказал, что это хуже, чем неверие. Эскендер Бариев, с одной стороны хочет прослыть поборником возрождения национальных традиций , с другой стороны боится обвинений в т.н. "исламском фундаментализме" или в чем подобном. Если говоришь "А", говори "Б"!
  • 2007.12.13 | Tatarchuk

   дело в обмане 5 канала

   kratolog пише:
   > Нет не шутят, почитайте проект положения, который предложила делегатская группа Янъы Кувет (Новая сила)От Крымскотатарского молодежного центра
   > Проект

   Вопрос стоит иначе, не в том что обсуждалось а в том что было принято. 5 канал и Новый канал специально и умышленно подали новости по двум вопрсоам с точностью до наоборот: что принято_Курултаем_решение о создании отрядов вооруженной самообороны (да еще и "для обороны от правоохранителей"), и что принято_решение_на собственную судебную власть. Оба канала к тому же еще и "пояснили" зрителям: законодательная власть у крымцев уже есть, исполнительная тоже, теперь будет и судебная.

   Это никак не похоже на ситуацию когда журналисты "не разобрались" и со страху наврали.
   Во-первых два канала одновременно, причем оба специфические - "помаранчевые". Оба солгали синхронно. Оба повторяли дезу три дня.
   Во-вторых уже в понедельник представитель РНБО, ссылаясь - смешно сказать - на информацию именно этого канала - "категорически осудил" отряды самообороны. В свою очередь, оба канала поспешили представить его реплику на вопрос как "официальное заявление РНБО".
   В-третьих российские СМИ явно имели другой "темник" - большинство из них включая Крымские п-ду и время - с удовлетоврением сообщили что "татары не осмелились" создать свои отряды.

   Отсюда простой вывод - телеканалы выполняли заказанную и проплаченную работу. В преддверии мифического "решительного заседания РНБО" крымцы должны выглядеть обяазательно не лучше казаков и рейдеров, чтобы как всегда рассмотрение решений было "одинаково в интересах обеих сторон".

   Мне уже надоело наблюдать как ловко и бесхитростно манипулируют информацией даже на таком уровне как подготовка решений для РНБО.
   Эту власть пора менять на 99%. Журналисты если честно тоже задрали, четвертая власть блин. Ведет себя точно как власть - коррумпирована и брехлива как любой госчиновник.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2007.12.13 | Сергей ГРУЗДОВ

    Все ноги растут из одного места - от безответственности.Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua