МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Заява українських громадських природоохоронних організацій

12/24/2007 | D0ВА
ЗАЯВА
українських громадських природоохоронних організацій

ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА В КЕРЧЕНСЬКІЙ ПРОТОЦІ ВІДОБРАЗИЛА СИСТЕМНІ КРИЗИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ.

Катастрофа в Керченській протоці в листопаді 2007 року призвела до масштабного забруднення морського довкілля та загибелі людей. Надзвичайна екологічна ситуація, що виникла внаслідок цього, спричинила величезну шкоду довкіллю Тамані, Керченської протоки, Азовського моря та Східного Криму і ще довгий час справлятиме негативний вплив на природу регіону.

Ми вважаємо, що головними причинами цієї катастрофи є кризові явища в системах державного управління двох країн в сферах довкілля, транспорту, насамперед морського, та діяльності в надзвичайних ситуаціях.

Безпомічність влади виявилась при ліквідації наслідків катастрофи: в портах немає сучасних технічних засобів для збирання розлитих нафтопродуктів. Місцеві та центральні органи влади не мають надійних технічних засобів моніторингу поточної екологічної ситуації. Системи державного управління виявились не готовими до масштабних складних катастроф та відповідних оперативних дій (хоча бюджет МНС України прогресивно зростає). ³дсутні навіть регламентні плани дій в надзвичайних ситуаціях (ми це ж бачили і в "фосфорній" історії).

Катастрофа в Керченській протоці за своєю суттю є не тільки екологічною, але і соціально-політичною: тут функціонує небезпечний для суспільства, кримінальний та руйнівний для природного довкілля та безпеки двох держав транзитний вузол. Державні контролюючі органи "не помічають" численних випадків уникнення митного контролю вантажів в "плавучому порті", де йде масове перевантаження з борту на борт нафтопродуктів, сірки, мінеральних добрив, будівельних та інших матеріалів, як російською, так і українською сторонами. В результаті, постійно відбувається забруднення, зокрема нафтохімічне, протоки, а також прилеглих акваторій Чорного та Азовського морів. Враховуючи те, що Керченська протока є мілководною, зі складним режимом течій та метеорологічних умов, особливо в осіннє-зимовий період, загроза забруднення збільшується в багато разів. Тому катастрофа, що трапилась, була передбачувана та неминуча, але ніхто, як виявилося, до неї не готувався. Крім цього, загибель людей при транспортуванні контрабанди чітко висвітлила соціальну небезпеку цього вузла.

ГОЛОВНА ПРИЧИНА ЗАГИБЕЛІ ЛЮДЕЙ, ДЕЛЬФІНІВ, ТИСЯЧ ПТАХІВ, РИБ, ІНШИХ МОРСЬКИХ ЖИВИХ ІСТОТ, ЗАБРУДНЕННЯ МОРСЬКОГО ДОВКІЛЛЯ - НЕЕФЕКТИВНЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ, МЕТА ЯКОГО, ПО СУТІ, ПРИКРИВАТИ „СПРАВЖНЮ” БУРХЛИВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО ОТРИМАННЯ ПРИБУТКІВ ОКРЕМИМИ ПОЛІТИЧНО-БІЗНЕСОВИМИ УГРУПУВАННЯМИ. ДЕРЖАВА СЬОГОДНІ НЕ ПІКЛУЄТЬСЯ НІ ПРО ЛЮДЕЙ, НІ ПРО ДОВКІЛЛЯ, НІ ПРО МАЙБУТНЄ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ.

На жаль, дія Конвенції по захисту Чорного моря від забруднення та інших міжнародних документів щодо захисту довкілля Чорного і Азовського морів загальмовані тим, що і Україна, і Росія не завершили відповідних процедур щодо впровадження вимог цих багатосторонніх договорів. Україна навіть не підписала План дій в надзвичайних ситуаціях в рамках Бухарестської конвенції (2002; відповідальний орган - МНС України). Тому ці договори залишаються для урядів, відповідних міністерств та їх інспекцій і територіальних служб значною мірою деклараціями, які не є обов'язковими для виконання.
Але, річ навіть не в тих трагедіях та збитках, що нас спіткали в штормові дні листопада 2007 року. Ми розглядаємо ці події як індикатор нестабільності стану держави, як сигнал, що нас усіх може очікувати в найближчому майбутньому. Очікувати, коли щось станеться хоча б на одній з свердловин, що сотнями з'являються на шельфі наших замкнених, неглибоких і маленьких морів, коли щось станеться з великими танкерами, коли щось станеться з нафто-, газо-, аміако- та метанопроводами в регіоні, коли щось станеться в районі Темрюка, де споруджується новий небезпечний комплекс.

З метою концентрації уваги нового складу ВРУ, нового уряду та Президента на проблемі ліквідації довготривалих наслідків еколого-соціальної катастрофи в Керченській протоці, а також запобігання виникненню нових в акваторіях та на шельфі Чорного та Азовського морів,

МИ ЗВЕРТАЄМОСЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА, ВЕРХОВНОЇ РАДИ ТА УРЯДУ УКРАЇНИ З ВИМОГАМИ:
- призначити спеціальну комісію для розслідування причин загибелі людей та забруднення довкілля, прогнозування розвитку екологічної ситуації, оцінки збитків та прогнозованих подальших витрат, визначення відповідальних за виникнення катастрофи та неналежну підготовку до ліквідації наслідків посадових осіб, а також обґрунтування для отримання компенсації у відповідності до загальновизнаного природоохоронного принципу «забруднювач платить»; підготувати офіційний звіт та широко його оприлюднити;
- забезпечити фінансування і технічні можливості для повної ліквідації забруднення моря та узбережжя, вжити необхідні заходи для можливого врятування морських тварин;
- «розрубати» кримінальний вузол в Керченській протоці – вжити заходи для припинення контрабандного і небезпечного перевалювання вантажів, припинити практику рейдового перевантаження в протоці; провести відповідну перевірку всіх портів України
- посилити технічні вимоги до суден при їх проході через Керченську протоку, а також до всіх суден, приписаних до українських портів, а також іноземних суден, що заходять до українських портів
- здійснити кроки щодо впровадження сучасних норм – правових, технічних, регулятивних, процедурних, контрольних, карних, - щодо мореплавства і діяльності – в акваторії, насамперед портів, та на морському шельфі;
- відмовитись від планів будівництва нових морських терміналів (Тобечик, Феодосія, Донузлав, Севастополь) – як непотрібних і небезпечних, модернізувати існуючі портові потужності;
- підготувати чіткі практичні пропозиції щодо створення системи регіональної екобезпеки Чорноморського регіону для обговорення на зустрічі Сторін Конвенції по захисту Чорного моря від забруднення в Києві в червні 2008 році;
- як компенсаційні, здійснити кроки щодо термінового створення нових великих об’єктів природно-заповідного фонду в регіоні (Азовського російсько-українського біосферного заповідника «МЕОТИДА», національного природного парку «Приазовський», національних парків в Кримському Присивашші та в Східному Криму) як елементів морського природного коридору національної екомережі;
- забезпечити контроль за виконанням та подолання відставання у фінансуванні заходів Державної програми охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів (2001);
- беручи до уваги головування України в Чорноморській комісії, вважати Міністерську морську конференцію 2008 року як подію найвищого рівня державного пріоритету і вжити всі нагальні міри для забезпечення її конструктивності та успіху.
Збережемо морське довкілля для спільнот та держав, захистимо його від жадібних та тимчасових людей!

Відповіді

  • 2007.12.25 | Сергей ГРУЗДОВ

    Підтримую!Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua